Formulari d'inscripció

(Curs pràctic presencial) CURS DE PUNCIÓ VENOSA

COEC

Ompli el següent formulari per inscriure's al curs. Tots els camps són obligatoris.

 

Informació sobre la factura: la factura de l’activitat s’emet de forma automàtica a nom de la persona física Col·legiat/da, en la data del pagament de la inscripció, i queda pujada al seu Espai Personal (apartat “Les Meves Dades” – pestanya “Econòmica”). En cas de que desitgeu que es facturi a nom d’una empresa/societat/persona física diferent, un cop feta la inscripció heu d’enviar les dades fiscals de facturació i sol·licitar la modificació a coec@coec.cat
Avís legal: D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva inscripció a l’activitat objecte del meu interès i poder participar en la mateixa. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i l’interès legítim del COEC. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació enviant un correu electrònic a l'adreça coec@coec.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@coec.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals del COEC o habilitació legal. Preguem comuniqui de forma immediata qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/