CURS ONLINE AUTOFORMATIU:
PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA FEINA: LA CURA DE LA SALUT DEL PROFESSIONAL
Disseny del curs: equip docent de Fundació Galatea
Lloc: Campus Virtual COEC. Edició del 15/11/2023 al 15/01/2024
 
 
PRESENTACIÓ
 
Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.
 
El compromís personal i social que caracteritza la identitat dels professionals de la salut, és una factor que pot actuar com a font fonamental de satisfacció i benestar. Però quan la complexitat és molt elevada, les demandes de la tasca excessives i l’equilibri necessari entre l’esforç i la recompensa es trenca; aquest compromís pot esdevenir un factor de risc per a la salut dels professionals i, per tant, per la qualitat de la seva feina i per l’atenció als ciutadans.
 
Les formes individuals de situar-se en la realitat laboral són també en gran part, determinants del grau de benestar en l’exercici de la feina. Per aconseguir un bon ajust, és necessària la comprensió de l’entorn com a sistema i el desenvolupament de recursos i habilitats en l’esfera emocional i relacional.
 
Aquest curs on line pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional. 
 
OBJECTIUS
 
• Conèixer les característiques dels estils de vida i de la salut dels professionals de la salut.
 
• Comprendre la naturalesa de l’estrès i la seva relació amb la salut.
 
• Identificar els recursos i les competències necessàries per a un afrontament positiu de l’estrès.
 
• Identificar actuacions concretes per a incrementar el benestar personal i professional.
 
 
CONTINGUTS
 
• Mòdul 1: l’estrès, salut i benestar professional.
 
• Mòdul 2: la naturalesa de les emocions.
 
• Qüestionari Mòdul 1 i Mòdul 2
 
• Mòdul 3: de l’emoció a l’acció intel·ligent.
 
• Mòdul 4: del pensament a l’acció.
 
• Qüestionari Mòdul 3 i Mòdul 4
 
• Mòdul 5: La Salut i el benestar, una tasca col·lectiva.
 

DISSENY DEL CURS:
equip docent de Fundació Galatea.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA:
 
ADREÇAT A
Col·legiats COEC.
 
METODOLOGIA
Curs online autoformatiu de 8 hores de durada. 
Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà els materials didàctics amb activitats (5 mòduls) i els instruments formals d’avaluació (2 qüestionaris).
 
CERTIFICAT
Les persones inscrites que visualitzin la totalitat dels continguts i superin l'avaluació amb nota mitjana mínima de 7 sobre 10, obtindran un certificat de superació propi del COEC i de Fundació Galatea.
Els certificats s'emetran quan es tanqui el periode de vigència de cada edició del curs.
 
 
DATES
Obertura d'inscripcions i accés al curs: 15/11/2023
Tancament del curs: 15/01/2024
Durant aquest periode, el curs estarà disponible per realitzar-se a ritme lliure. En qualsevol moment del periode es pot formalitzar la inscripció. 
 
PREU INSCRIPCIONS:
Col·legiats COEC: 10 €
 
LLOC D'IMPARTICIÓ
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
ACCÉS AL CAMPUS
Col·legiats COEC: amb les seves mateixes credencials de l'Espai Personal.