(FORMACIÓ CANCEL·LADA)
CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ORTOGNÀTICA I ORTODÒNCIA
Dirigeixen: Dr. Fernando de la Iglesia i Dr. Javier Gutiérrez Santamaría.
Formació presencial teòrica.
Divendres 31 de març i dissabte 1 d'abril 2023, COEC Barcelona.
 
 
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Els tractaments de cirurgia ortognàtica combinats amb ortodòncia són tractaments complexos i que requereixen de la col·laboració de diversos professionals per arribar a uns resultats òptims. Cada vegada hi ha més tractaments combinats d'ambdues disciplines que requereixen ser abordats de forma detallada.
L'objectiu d'aquest curs és actualitzar explicant els últims avenços en els tractaments combinats d'ortodòncia i cirurgia ortognàtica.
 
DOCENTS
Fernando de la Iglesia , Anna Molina, Oriol Quevedo, Nuria Clusellas, Andreu Puigdollers, Javier Gutierrez, Federico Hernández Alfaro, Joan Birbe, Javier Mareque, Eloy García, Jorge Masiá, Antonio Arcas.
(veure CVs resumits al final).
 
CONTINGUTS
-El Pla Oclusal en Cirurgia Ortognàtica.
-Planificació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista de l'ortodoncista.
-Planifidació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista del cirurgià.
-Relació ortodoncista-cirurgià.
-Anàlisi clínica dels teixits tous.
-Cirurgia estètica de l'esquelet facial.
-Creuant els límits de la cirurgia ortognàtica.
-Classe 2 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament.
-Cirurgia ortognàtica mínimament invasiva. On som?
-Skullpture: indicacions en pacients amb anomalies dento-esquelètiques.
-Classe 3 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament.
-Opcions terapèutiques davant d'alteracions transversals del maxil·lar des del punt de vista del cirurgià.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA

 
ADREÇAT A
Ortodoncistes i cirurgians maxil·lofacials.
 
MODALITAT I DURADA 
Presencial. 11 hores lectives.
 
DATES I HORARIS
Divendres 31 de març: jornada de matí i de tarda.
Dissabte 1 abril: jornada de matí.
 
IDIOMA
El curs s'impartirà en castellà.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 200 €
Col·legiats d'altres col·legis d'Espanya: 300 €
Formulari d'inscripció al final d'aquesta pàgina
 
AFORAMENT
Places limitades. El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s'assoleix el nombre mínim d'inscripcions (en aquest cas, es retornaria l'import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC. Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
LLOC
Auditori COEC
Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
 
 
PROGRAMA HORARI
(FORMACIÓ CANCEL·LADA)
 
DIVENDRES 31-03-2023
 
08:30-09:00h. Acreditacions.
 
09:00-09:15h. Benvinguda. Dr Fernando de la Iglesia & Dr Javier Gutiérrez Santamaría.
 
09:15-10:00h. El Pla Oclusal en Cirurgia Ortognàtica. Dr Federico Hernández Alfaro.
 
10:00-10:45h. Planificació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista de l'ortodoncista. Dr Andreu Puigdollers.
 
10:45h-11:15h. Coffee break.
 
11:15h-12:00h. Planifidació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista del cirurgià. Dr Javier Mareque Bueno.
 
12:00-12:45h. Relació ortodoncista-cirurgià. Dra. Anna Molina.
 
12:45h-13:30h. Taula rodona: discusió i preguntes.
 
13:30-15:00h. Dinar lliure.
 
15:00-15:45: Anàlisi clínica dels teixits tous. Dra Nuria Clusellas.
 
15:45-16:30h Cirurgia estètica de l'esquelet facial. Dr Joan Birbe.
 
16:30-17:00h. Coffee break.
 
17:00h-17:45h. Creuant els límits de la cirurgia ortognàtica. Dr Antonio Arcas. 
 
17:45-18:30h. Classe 2 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament. Dr Oriol Quevedo.
 
18:30h-19:00h. Taula rodona: discusió i preguntes.
 
 
DISSABTE 01-04-2023
 
09:00-09:30h. Acreditacions.
 
09:30h-10:15h. Cirurgia ortognàtica mínimament invasiva. On som? Dr Jorge Masiá.
 
10:15h-11:00h. Skullpture: indicacions en pacients amb anomalies dento-esquelètiques. Dr Javier Gutiérrez Santamaría. 
 
11:00h- 11:30h. Coffee break.
 
11:30-12:15. Classe 3 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament. Dr Fernando de la Iglesia. 
 
12:15-13:00h. Opcions terapèutiques davant d'alteracions transversals del maxil·lar des del punt de vista del cirurgià. Dr Eloy García.
 
13:00-13:30h. Taula rodona: discusió i preguntes.
 
13:30h. Cloenda.
 
 
CV RESUMITS PONENTS
 
DR. JOAN BIRBE FORASTER
Col. COEC 2677 i COMB 28103
Ponència: Cirurgia estètica de l'esquelet facial.
 
-Premi Extraordinari de Llicenciatura en Medicina.
-Llicenciat en Odontologia per la UB.
-Doctor cum laude en Medicina i Cirurgia per la UAB.
-Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial (MIR).
-Cirurgià Maxil·lofacial Diplomat per l'American Board of Oral and Maxillofacial Surgery.
-Formació de postgrau a Universitat de Iowa, Universitat de Maryland i Mount Sinaï Medical Center a Miami (EEUU).
 
 
DR. FEDERICO HERNÁNDEZ ALFARO
Col. COMB 25265
Ponència: El Pla Oclusal en Cirurgia Ortognàtica.
 
-Llicenciat en Medicina i en Odontologia.
-Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial.
-Catedràtic i Cap de Departament de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de la UIC.
-Director Institut Maxil·lofacial, Centre Mèdic Teknon.
-Autor de 140 publicacions indexades.
 
 
DR. JAVIER MAREQUE BUENO
Col. COMB 36984
Ponència: Planificació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista del cirurgià.
 
-Metge. Odontòleg.
-Doctor en Medicina, Doctor en Odontologia.
-Fellow European Board OMFS.
-Cirurgia oral i maxil·lofacial a Maxilonet.
 
 
DR. ELOY GARCIA DIEZ
Col. COMB 35549
Ponència: Opcions terapèutiques davant d'alteracions transversals del maxil·lar des del punt de vista del cirurgià.
 
-Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universidad de Valladolid.
-Especialista en Cirurgia Oral y Maxil·lofacial. Hospital Universitario La Paz (Madrid).
-Especialista en Microcirurgia Reconstructiva.
-Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery (FEBOMS).
-Membre de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial i de Cabeza y Cuello (SECOM CyC).
-Activitat assistencial a l'Hospital Clínic de Barcelona i Codirector de Clínica Faces Barcelona.
 
 
DR. ANTONIO ARCAS SANABRE
Col. COMB 29073
Ponència: Creuant els límits de la cirurgia ortognàtica.
 
-Director Diplomatura de Postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia de la UAB.
-Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB. 
-Especialista de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial per la UAB.
-Llicenciat en Odontologia per la UIC.
-Doctor cum laude en Medicina i Cirurgia per la UAB.
-Membre de la Sociedad Española, Europea e Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial.
 
 
DR. JAVIER GUTIÉRREZ SANTAMARÍA 
Col. COMB y COEMA 43588 
Ponència: Skullpture: indicacions en pacients con anomalies dento-esquelètiques.
 
-Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Navarra.
-Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).
-Doctor cum laude en Medicina i Cirurgia per la UAB.
-Fellowship Board Europeu Cirurgia Oral i Maxil·lofacial.
-Facialteam & Skullpture. Cirurgia de feminització i armonització facial.
 
 
DR. JORGE MASIÁ GRIDILLA
Col. COMB 47097  
Ponència: Cirurgia ortognàtica mínimament invasiva. On som?
 
-Llicenciat en Medicina per la Universidad de Navarra.
-Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).
-Doctor cum laude en Medicina i Cirurgia per la UAB.
-Fellowship Board Europeu Cirurgia Oral i Maxil·lofacial.
-Adjunt Servei COMF Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)
-Facialteam & Skullpture. Cirurgia de feminització i armonització facial.
 
 
DR. ORIOL QUEVEDO POU
Col. COEC 5369
Ponència: Classe 2 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament.
 
-Llicenciat en Odontologia (2003-2008).
-Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial UIC (2009-2012).
-Professor associat del Màster de Ortodòncia UIC (des de 2013).
-Pràctica exclusiva d'Ortodòncia des de 2010.
 
 
DRA. NÚRIA CLUSELLAS BARRIONUEVO
Col. COEC 2884
Ponència: Anàlisi clínica dels teixits tous.
 
-Llicenciada en Odontologia per la Université Libre de Bruxelles.
-Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial UIC.
-Pràctica exclusiva d'ortodòncia a Clusellas Dental-Castellar del Vallès.
-Professora del Màster d'Ortodòncia i Ortopèdia de la UIC.
-Coordinadora del Curs de Cirurgia Ortognàtica i Ortodòncia de la UIC.
 
 
DR. ANDREU PUIGDOLLERS PÉREZ
Col. COEC 1396
Ponència: Planificació en cirurgia ortognàtica des del punt de vista de l'ortodoncista.
 
-Llicenciat en Medicina i Estomatologia.
-Doctor en Medicina.
-Director de l'Àrea d'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial de la UIC.
-Ortodoncista de pràctica exclusiva.
 
 
DRA. ANNA MOLINA CORAL
Col. COEC 1369
Ponència: Relació ortodoncista-cirurgià.
 
-Llicenciada en Medicina i Estomatologia.
-Professora i Coordinadora del Màster de Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial de la UIC (2000-2015).
-Professora d'Ortodòncia de la Universidad Católica de Valencia (des de 2015).
-Professora i Coordinadora Cirurgia Ortognàtica de la UB (des de 2021).
 
 
DR. FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME
Col. COEC 3369
Ponència: Classe 3 esquelètica: Diagnòstic, planificació i pla de tractament.
 
-Licenciat en Odontologia per la UB (1999).
-Màster en Ortodòncia per la UIC (2001).
-Doctor en Odontologia per la UIC amb qualificació d'"excel·lent cum laude".
-Primer premi als millors casos tratats amb ortodòncia lingual com a membre actiu de la Societat Europea d'Ortodòncia Lingual (ESLO), juliol 2012.
-Professor associado d'ortodoncia a la UIC (des de 2001).
-Ortodòncia de pràctica exclusiva a Barcelona (des de 2001).