Curs:
Oral Medicine in English: Communicating with English-Speaking Patients
Modalitat online
 
Curs virtual monogràfic adreçat a dentistes que vulguin sentir-se més segurs a nivell oral a la feina a l’hora d’interactuar amb pacients emprant la llengua anglesa.
 
 
OBJECTIUS DEL CURS
 
Practicar la comunicació en anglès amb pacients.
Reflexionar sobre diversos aspectes de la interacció amb el pacient (bedside manner, clarifying, asking for clarification, clearing doubts...).
 
El nivell d’anglès requerit i en què es desenvoluparà el curs és el nivell equivalent a B1 / B2 del Marc europeu comú de referència (MERC).
 
 
METODOLOGIA
 
8 sessions virtuals en directe d’una hora i mitja de durada cadascuna, en dates i horaris determinats.
 
The speaking sessions will focus on different role-playing activities.
 
A més de les sessions virtuals en directe amb la professora, accés al Campus Virtual COEC on hi haurà fòrums, recursos i instruccions per preparar les sessions orals.
 
The virtual campus will contain terminology, resources, and forums where students can interact and ask questions. Short quizzes on certain topics may also be offered.
 
 
DICTANTS
 


Nadine Ducca 
Originària dels Estats Units, la Nadine ha viscut la major part de la seva vida a Catalunya. Es va llicenciar en Traducció i Interpretació i té un màster en Traducció Mèdica i un altre en Traducció Audiovisual. Compta amb 20 anys d’experiència ensenyant anglès com a llengua estrangera, 11 dels quals com a professora a la UOC. Actualment compagina tasques d'ensenyament i coordinació tant a la UOC com a la UAB amb la seva feina com a traductora autònoma.
 
 
PROGRAMA
 
Part 1 – Introduction: terminology, dental tourism, bedside manner roleplay, root canal roleplay.
Part 2 – Understanding and explaining: asking for clarification and clarifying, inquisitive patient roleplay, dental whitening and veneers roleplay.
Part 3 – Clinical cases: clinical cases roleplay, explaining and going through with a “surprise” visit, dental implants and veneers roleplay.
Part 4 - Discussing payment, medication, and follow-up visits.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat en exclusiva a Col·legiats/des COEC amb nivell mínim B1 d’anglès i competències digitals en l’ús de les TIC.
 
 
MODALITAT I DURADA
Curs 100% online. 
Total 12 hores lectives.
 
 
DATES I HORARIS
Una sessió setmanal virtual síncrona de 1’5 hores de durada, els dimecres*, en horari de 20.00 a 21.30h, a través del Campus Virtual COEC, en aquestes dates:
 
1a sessió: 19/10/2022
2a sessió: 26/10/2022
3a sessió: 02/11/2022
4a sessió: 09/11/2022
5a sessió: 16/11/2022
6a sessió: 23/11/2022
7a sessió: 30/11/2022*
8a sessió: 01/12/2022* (dijous)
 
*la última setmana hi haurà dues sessions en dies successius.
 
A més, accés il·limitat Campus Virtual durant el curs, amb recursos addicionals.
 
 
PLACES
Màxim 14 alumnes. 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 185€
 
 
REQUISITS D’ADMISSIÓ
Tots els alumnes abans d’inscriure’s hauran d’assegurar-se que el seu nivell es troba en el llindar del curs (entre B1 i B2 del MERC). Per fer-ho, es recomana realitzar una prova de nivell a través del test que ofereix Cambridge English a la seva web. La prova és gratuïta, no demana cap dada personal per obtenir el resultat i ofereix en pantalla el resultat segons el MERC.
Enllaç prova "general English" Cambridge (copieu l'enllaç i obriu-lo en una altra finestra del vostre navegador):
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
 
Cal fer la prova d’aquest enllaç concret (no altres proves de la mateixa web com de "business English" ni per escoles). 
 
 
Entorn virtual de formació: es requereixen competències digitals a nivell usuari mitjà en TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). El COEC no oferirà cap suport personalitzat a la utilització de les eines online per al seguiment del curs.
 
L’alumne coneix i accepta aquests requisits d’admissió i amb l’acte d’inscripció reconeix acomplir-los, sota la seva única responsabilitat. Si un cop iniciat el curs el COEC detecta que l’alumne no té el nivell de coneixements suficients d’anglès i/o de TIC, i li informa que no pot continuar amb la formació per no condicionar el progrés de la resta de la classe, l’alumne accepta la no devolució de cap import.
 
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Obtenció d’un certificat de superació propi del COEC pels alumnes que assisteixin al 90% de les classes i superin l’avaluació continuada i la totalitat de les proves virtuals que s’estableixin com a obligatòries. Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
 
LLOC
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
Els col·legiats/des COEC poden accedir-hi amb les seves credencials de l’Espai Personal.