CURS RX PER A DIRIGIR (DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL)
 
A càrrec de: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, Santiago Cano.
 
DEL 30 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2022
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Convocatòria dirigida a Professionals Col·legiats COEC.
 
Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
DATES I HORARIS
Del dijous 30 de juny al dissabte 2 de juliol de 2022: 
- Dijous 30-06-2022: de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h.
- Divendres 01-07-2022: de 9:00 a 14:00 h i 15:00 a 19:00h.
- Dissabte 02-07-2022: de 10:00 a 13:00h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i divendres tarda en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins l’horari de 15 a 19h. Es requereix tenir disponibilitat en aquest horari; el torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció.
 
Total 18 hores lectives.
 
Assistència obligatòria al 90% de las classes. Es prega màxima puntualitat.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 375€
 
AFORAMENT
Places limitades (24 alumnes).
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
PROGRAMA
Física de les radiacions
Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
Generació de raigs X
Magnituds radiològiques
Detecció de la radiació
Equips emprats
Funcions de la detecció
Control de qualitat de les instal·lacions
Radiobiologia
Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
Criteris generals
Protecció radiològica operacional
Protecció aplicada al diagnòstic
Garantia de qualitat. Normativa i legislació
Aspectes generals legals i administratius
Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.