Junta Provincial de Tarragona
Data d'inici:26/11/2022 (49 díes)
Inscripció fins:19/11/2022 (42 díes)
Curs Actualització en Traumatologia dental
Ponents: Dra. Montserrat Mercadé Bellido i Dr. Xavier Rodríguez Ciurana
Dissabte, 26 de novembre de 2022
De 09.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Inscripcions fins al 19 de novembre de 2022
Places limitades

Inscripció:

Tots els camps són obligatoris
Assistent:
Col·legiats COEC 80 €
Resta de col·legiats 100 €
La inscripció al curs quedarà confirmada amb l’abonament de l’import corresponent, 80 € col·legiats COEC / 100 € resta de col·legiats, al compte bancari del Banc Sabadell ES20 0081 0088 1900 0119 1623 / BSAB ESBB, indicant al concepte nom i cognoms de l’alumne i CURS TRAUMATOLOGIA DENTAL J.P.TGN 26112022.
Un cop realitzat el pagament rebrà per correu electrònic la confirmació d’inscripció.
Dades de facturació (si les dades de facturació són diferents a les introduïdes empleneu el següent formulari)
Inscripció:
Inscripció única · Queden: 38 places lliures
Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva inscripció a l’activitat objecte del meu interès i poder participar en la mateixa. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i l’interès legítim del COEC. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació enviant un correu electrònic a l'adreça coec@coec.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@coec.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals del COEC o habilitació legal. Preguem comuniqui de forma immediata qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/
Consentiment
He llegit i accepto l’avís legal
Av. Pau Casals, 11, 2n 1a
43003 Tarragona
Tel. 977 245 518