L’ús de la mascareta és obligatori a les clíniques dentals

La Direcció de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya interpreta que l’ordre comunicada per la ministra de Sanitat en data de 10 de gener de 2024 fa obligatori l’ús de la mascareta també a les clíniques dentals.

Segons aquesta ordre, s’aprova la declaració d’actuacions coordinades en salut pública en l’àmbit estatal i s’adopta l’obligatorietat de l’ús universal de la mascareta en centres sanitaris assistencials, com els hospitals i l’atenció primària, amb l’objectiu de reduir la transmissió de virus respiratoris i protegir les persones amb risc de complicacions associades a infeccions que acudeixen a aquests centres o es troben hospitalitzades. A més, es protegeix la salut dels treballadors sanitaris. Aquesta mesura també és efectiva en consultes de l’àmbit privat.

Així doncs, segons indica la Direcció de Salut Pública, tenint en compte la norma estatal l’obligació de la mascareta inclou les clíniques dentals.