El COEC insisteix a Salut que ha de fer públiques les dades dels responsables assistencials de les clíniques dentals

La informació de qui és el professional que actua com a responsable assistencial en una clínica dental ha de ser pública, tal com estableix la llei, per tal de protegir la salut de la ciutadania. Per això, al llarg dels anys, en totes les reunions que ha mantingut el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb el Departament de Salut s’ha reclamat insistentment la publicació de les dades que hi ha al registre de centres, serveis i establiments sanitaris. A més, des del COEC s’han enviat nombroses cartes en les quals se sol·licitava que aquesta dada fos pública. Tot i les constants reclamacions, aquesta obligació mai ha estat atesa per part de Salut.

Sense resposta i només amb bones intencions, el col·legi va iniciar el 23 de març de 2023 un requeriment per via administrativa. Després de tres mesos sense haver obtingut resposta, el 13 de juliol de 2023 va presentar un recurs d’alçada contra el silenci administratiu produït per la manca de resposta a la sol·licitud.

La llei que obliga a publicar aquestes dades és el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, en què s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.