El Departament de Salut atén la petició del COEC de tornar a incloure l’àcid tranexàmic dins del llistat de fàrmacs d’urgència de les clíniques dentals

La Subdirecció general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques ens ha informat en data 18/03/2024 que ha tornat a incloure l’àcid tranexàmic en el llistat de fàrmacs d’urgència que s’han de tenir a les clíniques dentals, medicament que durant uns mesos havia estat exclòs per part de Salut de la llista de fàrmacs obligatoris, i que després de les reiterades peticions d’inclusió del COEC donada la importància del fàrmac per tractar urgències en el box dental, ha considerat l’advertiment del Col·legi i l’ha afegit de nou com a medicament que cal tenir disponible a la clínica.

Aquest fàrmac havia estat en situació de desproveïment durant l’any 2021 però l’any 2022 se’n va restablir el normal proveïment a les oficines de farmàcia.

Es tracta d’un antihemorràgic d’ús generalitzat a la consulta dental a l’hora de tractar una urgència per hemorràgia bucal al box.

El COEC valora molt positivament que el Departament de Salut hagi reconsiderat aquesta qüestió.

Els col·legiats teniu disponible el document actualitzat a l’Espai Personal COEC, apartat Espai Docs, dins l’epígraf Protocols i Asèpsia a la clínica dental.