RESUM ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya va celebrar el dia 27 de juny de 2022 l’assemblea de col·legiats, en la qual es van aprovar els comptes, el pressupost, la gestió de la Junta de Govern i les noves quotes.

Entre els punts que es van tractar, destaquen:

Enguany, la quota col·legial s’ha congelat i ha quedat igual que la quota de l’any passat.

Des de l’any 2013 el COEC ha reduït progressivament l’import de les quotes. Actualment, es paguen 22 euros menys a Barcelona, s’ha passat de pagar 69,06 euros a 47,06 euros; a Girona s’ha disminuït la quota 17,55 euros, de 55,15 euros a 37,60 euros; a Lleida la reducció ha estat de 17,77 euros, s’ha passat de pagar 55,37 euros a 37,60 euros; i a Tarragona la quota s’ha abaixat 13,80 euros, de 51,40 euros a 37,60 euros.

 

 

 

 

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en data del 27 de juny de 2022, ha liquidat dues hipoteques de les quatre que tenia, la 1a i la 3a. Per tant, ara mateix, té només dues hipoteques sobre l’edifici del COEC amb un import total pendent de 1.646.365,27 euros, totes elles amb un interès de l’1%. Una d’elles finalitzarà el 2027 i l’altra el 2030. Així doncs, el COEC ha cancel·lat un deute de 1.528.012,24 euros.

Pel que fa als comptes, el COEC té un rati d’endeutament del 0,26% i una variació del fons de maniobra de 2.398.823,07 euros a 2.680.159,37 euros, el qual segueix sent positiu. Respecte a l’excedent de l’exercici, és d’1.195.163,69 euros. D’aquesta manera, queda palès que garanteix la liquidat i la solvència de l’entitat i que la situa en una posició econòmica immillorable.

El COEC ha continuat, aquest any 2021, defensant la professió, liderant la divulgació en salut bucodental i oferint els millors serveis per als seus col·legiats i col·legiades.

 

Com a novetat, aquest 2021 s’ha començat a desenvolupar el Campus Virtual. El COEC esdevé així en un dels primers col·legis professionals de l’àmbit sanitari a impulsar un Campus Virtual per digitalitzar tots els continguts formatius que s’ofereixen a la col·legiació. Aquesta eina s’adapta als nous estils de vida i fa la formació accessible independentment de la ubicació geogràfica.

 

D’altra banda, a l’Espai Docs enguany es poden autogenerar i descarregar els certificats de col·legiació i de responsabilitat civil en format digital, amb disponibilitat immediata i amb un sistema de seguretat que permet verificar la validesa del document per part de tercers mitjançant un codi QR i una URL únics.

 

En aquest espai també es poden descarregar infografies i altres materials útils com, per exemple, el formulari per guiar els col·legiats a fer l’anamnesi als pacients.

 

A més a més, és possible descarregar els nous documents de consentiments informats que ofereix el COEC a la col·legiació. A partir d’ara, les versions que ja oferia en català i castellà estan actualitzades i ampliades. I també ha posat a disposició dels col·legiats la versió traduïda a l’anglès.

 

Per últim, cal remarcar que entre les diverses accions que ha emprès el COEC en defensa de la professió i la protecció de la salut de la població, aquest 2021, el COEC ha rebut la sentència favorable, entre d’altres, contra DENTOESTETIC (DENTIX) per les revisions gratis i garanties de vida.