La col·legiada Laia Garcia Vicente, guanyadora de la quarta edició de “El cas clínic del COEC”

La quarta edició de “El cas clínic del COEC” es va posar en marxa el 4 de juliol i hi han participat 62 col·legiats i col·legiades, 43 dels quals han encertat la resposta i han justificat la seva elecció correctament. La col·legiada Laia Garcia Vicente ha estat la guanyadora del llibre “Medicina y Patología Bucal”, del professor José V. Bagán.

En aquesta ocasió, el cas i la fotografia han estat aportats per la Dra. Martínez Miravé, a qui agraïm des del COEC la seva col·laboració. Aquesta edició plantejava el cas d’una pacient femenina d’11 anys, que acudeix per retard a l’erupció del 2.5. Es tracta d’una pacient asimptomàtica. En estudi CBCT s’observa extensa lesió radiolúcida de forma aproximadament esfèrica, de 13 mm de diàmetre, de contingut homogeni i radiolúcid, que expandeix el terra del sinus maxil·lar i reabsorbeix la cortical vestibular i reabsorbeix la cortical palatina.

La resposta correcta era que ens trobem davant d’un quist dentíger: entitat quística associada a la corona de dents impactades, expansiva, de contorn definit, capaç de reabsorbir estructures òssies i dentals, capaç de moure les arrels de dents adjacents.

Premolar 2.5: inclòs en posició horitzontal amb la corona cap a palatí i l’arrel cap a vestibular, amb marcada dilaceració cap a cranial. Extrusió ortodòntica compromesa per la dilaceració. També hi ha presència de dent supernumerari microdòntic inclòs situat entre les corones de les dents 2.5 i 2.6, que obstaculitza l’erupció del 2.5.