Desplaçaments a clíniques dentals d’un altre municipi a partir del 7 de gener

Avui dia 5 de gener s’ha publicat la resolució SLT/1/2012, de 4 de gener per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. Les mesures aprovades entraran en vigor el proper dijous 7 de gener, amb una vigència inicial de 10 dies, sens perjudici de les pròrrogues corresponents que es poguessin  donar.

Com a mesura de major impacte destaca que la mobilitat queda limitada diàriament al perímetre municipal, amb les mateixes excepcions per l’entrada i sortida de Catalunya que ja estaven actualment previstes amb caràcter comarcal.

Us adjuntem models de documents que es poden personalitzar tant pels pacients com pels treballadors de les clíniques dentals, per utilitzar en aquells casos que la mobilitat impliqui desplaçament a un altre municipi, qualsevol dia de la setmana:

 

PACIENTS:

Certificat de desplaçament per motiu d’assistència a centre sanitari (català): http://webmail.coec.cat/docs/certif-despla-pacient-motiv-asistencia-ca.pdf

Certificado de desplazamiento por motivo de asistencia a centro sanitario (castellà): http://webmail.coec.cat/docs/certif-despla-pacient-motiv-asistencia-es.pdf

TREBALLADORS:

Model certificat (català): http://webmail.coec.cat/docs/certif-despla-trabajo-ca.pdf

Model certificat (castellà): http://webmail.coec.cat/docs/certif-despla-trabajo-es.pdf

 

Aquests documents s’han d’acompanyar del Model de Certificat autoresponsable oficial de la Generalitat de Catalunya que podeu descarregar-vos des de l’app CONFINAPP o mitjançant aquest enllaç:

https://certificatdes.confinapp.cat/#/

Seleccioneu la opció “Certificat d’entrada i de sortida de la comarca” en cas de que encara no estigui actualitzat amb la opció d’entrada/sortida municipal.

 

Els pacients, hauran d’assenyalar que el motiu del desplaçament és:

  • Assistència a centres, serveis I establiments sanitaris i socials.

 

Els empleats de les clíniques dentals:

  • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.