Quins tràmits estan obligades a fer anualment les clíniques dentals per declarar els seus residus biosanitaris

Us traslladem la resposta a una consulta sobre els tràmits a fer per part de les clíniques dentals en quant a les declaracions anuals de residus perillosos, formulada pel COEC a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), organisme que a la vegada ho ha consultat amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

 

Hi ha dues normatives diferents que obliguen a fer dos tràmits diferents: la normativa autonòmica que obliga a fer la “Declaració anual de la producció i la gestió de residus biosanitaris i citotòxics” davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i arran de l’aprovació de la Ley 7/2022, la “Memòria anual de residus perillosos” davant l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La llei estatal “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular” obliga als productors de residus perillosos a presentar una “memoria anual de residus perillosos”. Degut al gran nombre d’empreses que això significava per a l’ARC, juntament amb altres comunitats autònomes es va fer una consulta al Ministeri competent (MITERD) sobre quines activitats havien de fer aquesta nova memòria.

Finalment, el MITERD va emetre una nota informativa indicant que si s’havien gestionat els residus perillosos amb els documents de trasllat de residus de forma informatitzada (SDR o e-SIR), quedaven exempts de la seva presentació.

 

Per tant, els tràmits que els productors del nostre àmbit (clíniques dentals) han de fer anualment, són:

  1. Declaració anual de la producció i la gestió de residus biosanitaris i citotòxics” davant l’ASPCAT. Més informació.
  2. Memòria anual de residus perillosos davant l’ARC mitjançant l’SDR només si NO tenen els documents de trasllat de residus perillosos informatitzats (SDR o e-SIR). Majoritàriament les clíniques dentals tindran els documents de trasllat de residus informatitzats perquè el seu gestor de residus ho haurà tramitat electrònicament i, per tant, no hauran de fer aquesta memòria anual de residus perillosos. Sol·liciteu els fulls de seguiment informatitzats al vostre gestor de residus.

 

Trobareu tota la informació sobre els residus sanitaris en aquest apartat de la web: https://www.coec.cat/ca/espai-collegial/residus_sanitaris