SUPORT PELS COL·LEGIATS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT O RISC DE TANCAMENT DE LA CLINICA DENTAL ON TREBALLEN

Davant del cas d’un tancament sobtat de la Clínica Dental on treballin els col·legiats, us informem que el COEC disposa  d’un servei d’assessorament jurídic laboral  especialitzat  per als col·legiats afectats pel tancament de clíniques o per altres situacions similars que suposin modificacions del contracte laboral o l’acomiadament.

Per activar aquest servei podeu enviar un correu electrònic a coec@coec.cat indicant el vostre nom, número de col·legiat, un breu resum del motiu de la consulta i un número de telèfon  amb les hores de millor contacte, per donar resposta de forma no presencial, i el més immediata possible.

Cal tenir present que:

  • el termini per iniciar una acció legal contra l’acomiadament és de 20 dies hàbils (no compten dissabtes,  diumenges ni festius).
  • el termini per iniciar una acció legal en cas de modificacions substancials de les condicions del contracte laboral o vulneració dels drets fonamentals dels treballadors també de 20 dies hàbils.
  • per la reclamació de les quantitats impagades el termini de prescripció és d’un any.

 

Informació per a pacients:

RECOMANACIONS PELS PACIENTS DE CLÍNIQUES DENTALS QUE TANQUIN SOBTADAMENT