El COEC ofereix un programa per a la cura de la salut mental dels seus col·legiats

El Programa Assistencial Apol·lònia que ofereix el COEC, gestionat per la Fundació Galatea, està dedicat a l’assistència dels col·legiats amb trastorns mentals o conductes addictives com l’alcohol o altres drogues. Aquest programa s’orienta al tractament i a la recuperació dels dentistes per tal de garantir el seu retorn i la integració a l’exercici de la professió en òptimes condicions.

Així doncs, a través d’ell es vol facilitar als dentistes l’accés a una atenció sanitària de qualitat i especialitzada en cas de malalties relacionades amb trastorns psíquics o conductes addictives.

El Programa Assistencial Apol·lònia ofereix informació, assessorament i canalització de les vies d’atenció assistencial, atenció mèdica i psicològica especialitzada, tan ambulatòria com en règim d’hospitalització i confidencialitat absoluta. També suport legal i jurídic i assessorament laboral.

En cas de necessitar ajuda per a un mateix o per a algun company, cal posar en contacte amb el personal del programa a través del telèfon 935 678 856. L’assignació d’un renom contribuirà a preservar la identitat de la persona afectada.

El Programa Apol·lònia va atendre 21 pacients durant l’any 2022. D’aquesta xifra van derivar 12 primeres visites, 87 visites successives, 27 sessions de psicoteràpia individual, 18 sessions de psicoteràpia grupal, 38 sessions d’Hospital de Dia, 51 controls toxicològics, un estudi neuropsicològic i 4 ingressos hospitalaris que van generar 104 estades hospitalàries.

Més informació sobre el Programa Assistencial Apol·lònia.