PLA SANITARI LEGIONEL·LA (PSL) CLÍNICA DENTAL

El COEC i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) han estat treballant en els últims mesos en l’aplicació de la normativa del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, en l’àmbit de les clíniques dentals.

Com a resultat d’aquestes reunions s’ha elaborat un document estandarditzat, consensuat entre el COEC i l’ASPCAT, que les clíniques dentals de Catalunya poden adoptar com a model plantilla per gestionar un Pla Sanitari front a la Legionel·la (PSL) al seu centre.

L’ASPCAT i el COEC revisaran periòdicament l’adequació d’aquest document al compliment de la normativa vigent i el model pot sofrir modificacions en el futur.

Els Col·legiats trobareu el document actualitzat al vostre Espai Personal COEC, apartat “Espai Docs”, sota l’epígraf “Protocols i Asèpsia a la Clínica Dental”.

Heu de tenir un PSL implementat a la clínica dental per poder presentar-lo davant de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària en cas d’una inspecció preventiva o en el procés d’alta del registre d’una clínica.

 

Notícies relacionades:

https://www.coec.cat/ca/noticies/legionellosi-15012024

https://www.coec.cat/ca/noticies/legionellosi-rd487-2022

https://www.coec.cat/ca/noticies/aplicacio-normativa-control-prevencio-legionellosi-cliniques-dentals-cat