Oposicions de dentista a les Illes Balears

Procés: Concurs oposició INFORMACIÓ

Categoria: Odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d’àrea en EAP

Places: 6 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb una   discapacitat igual o superior al 33 %.

6 places per al torn de promoció interna.

 

Presentació telemàtica d’instàncias

Data: Del 15 de setembre al 15 d’octubre

Tramitació telemàtica d’instàncies i consulta d’informació del seu

expedient personal pel Portal de l’Opositor/a:http://opoibsalut.caib.es/

Pagament taxa telemàticamente: http://www.atib.es/ta/modelos