El COEC posa a disposició dels col·legiats un nou formulari per a la prescripció de pròtesis dentals

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat a disposició dels col·legiats un nou formulari per prescriure una pròtesi dental. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar la comunicació entre els professionals i els laboratoris especialitzats.

El formulari, que està accessible a través de l’Espai Personal del COEC, presenta un disseny renovat i actualitzat, amb una imatge professional i homogènia. Aquest document es pot descarregar en PDF per emplenar-lo de forma digital o bé imprimir-lo.

La prescripció de pròtesis dentals inclou diferents apartats amb informació com, per exemple, recomanacions bàsiques sobre models provisionals, models definitius, cubetes individuals o planxes base, entre d’altres. També hi ha indicacions i instruccions sobre l’ajustament de l’articulador i l’oclusió i unes guies orientatives de les etapes dels principals tractaments rehabilitadors protètics.

Així mateix, s’especifiquen les fases concretes que hi ha segons el tipus de pròtesi, distingint entre una pròtesi completa, una parcial acrílica, una parcial amovible metàl·lica (esquelètica/profilàctica), una sobredentadura implantoretinguda, una fixa implantosuportada, les pròtesis híbrides o les immediates.

El COEC encoratja els col·legiats i les col·legiades a utilitzar aquest nou formulari per optimitzar la prescripció de pròtesis dentals i reafirma el seu compromís amb el col·lectiu oferint eines eficaces que fan més còmode l’exercici de l’odontologia a Catalunya.