L’ús de la mascareta segueix sent obligatori a les clíniques dentals

El govern espanyol ha aprovat retirar les mascaretes en espais interiors en el Consell de Ministres del 19 d’abril, mesura que ja ha entrat en vigor aquest dimecres, 20 d’abril, després de la seva publicació en el BOE. No obstant això, l’obligació d’utilitzar-la es manté en alguns espais com les clíniques dentals, els centres sanitaris i sociosanitaris i el transport públic.

Segons la nova estratègia del Ministeri de Sanitat, segueix sent obligatori que portin la mascareta el personal i els visitants dels centres assistencials -per tant, tothom a l’interior de les clíniques dentals-, així com les persones que estiguin ingressades en centres sanitaris en el moment que estiguin en espais compartits. De la mateixa manera, la mascareta serà obligatòria per utilitzar el transport públic.

Concretament, el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 diu que “se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, en primer lugar, en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, puesto que son ámbitos donde puede haber una mayor concentración de personas vulnerables en las que el riesgo de enfermedad grave es mayor y, por otro lado, en los que la probabilidad de transmisión es más alta, ya que son lugares donde puede haber mayor número de personas con infecciones respiratorias transmisibles, además de la COVID-19.”

A més, se segueix recomanant el seu ús entre la població vulnerable i en àmbits laborals on la distància interpersonal sigui menys d’1,5 metres i no hi hagi ventilació adequada. Igualment, es manté com a recomanació el seu ús en trobades i celebracions privades, així com en els centres comercials, petit comerç, cinemes, teatres o museus i bars i restaurants.

En aquest enllaç poden llegir la disposició del BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf