Prevenció i control de la legionel·losi a les clíniques dentals. Actualització de la informació per a col·legiats

L’actual normativa vigent a Espanya decretada pel Ministerio de Sanidad és el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. En aquest RD s’estableix que, a partir del 2 de gener de 2024, les clíniques dentals, en tant que centres sanitaris, han de prevenir i controlar la legionel·la als seus centres per mitjà, preferiblement, d’un Pla Sanitari front a la legionel·la (PSL) tal com s’estableix en els articles 2 i 9 de la normativa.

Les competències de sanitat estan transferides a les comunitats autònomes en matèria d’execució i gestió d’aquella legislació bàsica sobre sanitat que promulga el govern central, i a Catalunya, el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública (ASPCAT), organismes encarregats de l’autorització i inspecció de centres sanitaris i de la prevenció i control sanitari de la legionel·losi, respectivament, no han dictat encara cap reglamentació complementària pel desenvolupament de la normativa.

A fi de procurar facilitar una aplicació d’aquesta llei el més senzilla possible a les clíniques dentals tot donant oportú compliment de la normativa, el COEC es va reunir amb les autoritats sanitàries de Catalunya, i estem treballant intensament en l’elaboració d’un model o guia de PSL que es pugui autogestionar. Estem a l’espera de presentar-lo a l’autoritat competent i que en donin el vist-i-plau.

El Col·legi és conscient de l’enorme pressió que algunes empreses estan exercint a nombrosos col·legiats en aquest tema; a aquest respecte, des del COEC us demanem prudència i calma a l’hora d’abordar aquesta qüestió.

Us mantindrem informats per aquest canal de qualsevol novetat que s’esdevingui.

 

Notícies relacionades:

https://www.coec.cat/ca/noticies/legionellosi-rd487-2022

https://www.coec.cat/ca/noticies/aplicacio-normativa-control-prevencio-legionellosi-cliniques-dentals-cat