[LABORAL] Nota sobre el Real Decret 902/2020 en matèria d’igualtat retributiva entre homes i dones

El 14 d’octubre de 2020 el Boletín Oficial del Estado
va publicar un Real Decret de desenvolupament reglamentari de l’art. 28 de l’Estatut dels Treballadors, que contempla importants obligacions empresarials en matèria d’igualtat retributiva a les que és necessari donar compliment per part de les empreses i que és, per tant, necessari conèixer.

Compartim aquest article d’Oleart Advocats que analitza els aspectes més importants a tenir en compte sobre el Real Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes.