La recepta electrònica per als dentistes de la sanitat pública a Catalunya

En l’actual situació de pandèmia pel COVID19 i amb l’objectiu de reduir el risc de transmissió del coronavirus s’ha reduït l’atenció sanitària oferta per tots els dentistes de Catalunya a la realització de visites d’urgència.

 

El protocol d’atenció estableix la realització d’un contacte telefònic previ abans de la realització de qualsevol tipus de visita d’urgència presencial. La trucada prèvia pot comportar la resolució del problema per via telefònica i/o la necessitat de prescripció de medicació prèvia a una possible visita física.

 

Amb l’objectiu d’evitar el desplaçament fins als centres de salut primària amb l’únic objectiu de recollir receptes sanitàries impreses, gràcies a la recepta electrònica els dentistes col·legiats al COEC que treballen en els centres d’atenció primària disposen de les eines de certificació digital necessàries per poder prescriure a distància els fàrmacs finançats per la sanitat pública en l’àmbit de les seves funcions en el Sistema Nacional de Salut.

 

El COEC contracta via FirmaProfesional aquesta certificació i no imputa cap cost adicional al cost que FirmaProfesional carrega al COEC per aquest servei. Aquest servei té un cost de 90,36 euros per a un període de tres anys per cada col·legiat.

 

El COEC informa que és l’única entitat amb potestat per certificar els odontòlegs i estomatòlegs col·legiats i que la seva voluntat es poder oferir aquest servei amb la màxima diligència quan qualsevol entitat li ho requereixi i assumeixi el cost de les mateixes.

 

SEUS COEC TANCADES. ATENCIÓ TELEMÀTICA TEMES URGENTS