INSPECCIONS SGAE A LES CLÍNIQUES DENTALS PER DIFUSIÓ DE MÚSICA AMBIENTAL A LES CONSULTES

Els col·legiats, davant la visita referent a la reproducció de fonogrames per part d’un inspector o representant de la SGAE a la clínica dental, han de saber que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va eximir les clíniques dentals, mitjançant Sentència de data 15 de febrer del 2012, de pagar drets d’autor pels fonogrames difosos.

Per tant, arran d’aquesta sentència, ha de tenir en compte els extrems següents pels quals NO ha de satisfer cap taxa:

  1. La reproducció de fonogrames a una clínica dental no és una comunicació al públic.

1.1 La música que sona a les sales d’espera de les clíniques dentals no forma part d’una comunicació o posada a disposició del públic, per la qual cosa els odontòlegs hagin de pagar una remuneració equitativa.

  1. No és propi de l’assistència odontològica la difusió de fonogrames.

2.1 L’objectiu dels pacients és ser atesos a les clíniques esmentades i no guarda relació l’assistència odontològica amb la difusió de música.

2.2 Els pacients accedeixen a determinats fonogrames, segons el moment de la seva arribada al consultori i de la durada de la seva espera, així com de la naturalesa del tractament que es dispensa, de manera fortuïta i amb independència dels seus desitjos.

2.3 La difusió de fonogrames com a música de fons a les clíniques, en presència de pacients, no pot suposar de forma raonable un augment, ja que no es poden augmentar els preus dels tractaments que els odontòlegs proporcionen i no pot per si sola, repercutir de cap manera en els ingressos de l’odontòleg.

Dit això, i atenent el que va dir el TJUE, no s’ha de satisfer cap taxa a la SGAE.

Pel que fa a la plataforma SPOTIFY, en els Termes i Condicions d’Ús de Spotify -sigui quina sigui la modalitat contractada – s’indica el següent:

Es permet un ús personal i no comercial, exclusiu per a un context familiar-domèstic i no emprat en un negoci comercial.

Poden reproduir fonogrames des de plataformes que permetin la reproducció de música en un àmbit comercial o des de CD’s, per exemple.

Per a més informació sobre la propietat intel·lectual a les clíniques dentals, podeu consultar l’article publicat a la revista SomCOEC 191 (pàgines de 60 a 63) https://www.coec.cat/wp-content/uploads/2014/04/191 -SomCOEC.pdf