El COEC posa a disposició dels col·legiats un formulari-guia en anglès per recollir les dades de salut dels pacients

El COEC ha preparat un qüestionari de salut en anglès perquè els col·legiats tinguin un recurs útil que els permeti guiar-se per a la presa d’informació de salut dels seus pacients en l’anamnesi. Amb aquest formulari-guia, que també està disponible en català i en castellà, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ofereix als membres del col·lectiu una eina eficaç, amb continguts clars i actualitzats i amb una imatge professional i homogènia.

El formulari-guia es pot descarregar en PDF des de l’Espai Personal per emplenar-lo de forma digital o bé per imprimir-lo i incorporar-lo a la història clínica electrònica o en paper.

El qüestionari sobre l’estat de salut del pacient ha de recollir informació veraç i actualitzada. Per això, tracta aspectes de la salut dels pacients en relació amb tractaments odontològics anteriors, sobre la Covid-19 i sobre tota mena de malalties. A més, les preguntes també pretenen recopilar informació respecte a hospitalitzacions, al·lèrgies i hàbits.

La col·legiació pot descarregar-se el formulari des de l’Espai Docs de l’Espai Personal, dins l’apartat “Protocols i Asèpsia a la Clínica Dental”.