Posada en marxa del nou servei de recepta privada electrònica REMPe pels col·legiats COEC

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha signat un conveni amb l’empresa Digital Prescription Services, S.A. (DPS), en virtut del qual, els dentistes col·legiats COEC tindran l’opció d’emetre receptes mèdiques electròniques privades a través de la plataforma REMPe, que permet també la seva dispensació a oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

Els col·legiats COEC podran fer ús de la plataforma REMPe de forma gratuïta, sempre i quan ho facin des de l’accés específic a aquest portal que s’ha habilitat a l’Espai Personal COEC > E-Recepta privada, des d’avui dia 30 de juny de 2022.

REMPe es una aplicació informàtica homologada que compleix amb el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de recepta mèdica i ordres de dispensació.

Amb la signatura d’aquest conveni, el COEC es farà càrrec íntegrament del cost d’aquest servei, el qual està valorat en 120€ anuals per a l’any 2022, que serà assumit pel Col·legi i bonificat al 100% pels col·legiats que compleixin amb els requeriments per poder gaudir d’aquest benefici. El conveni s’ha signat per dos anys, transcorregut aquest període se’n valorarà l’ús sobre el global de la col·legiació i cost-benefici de continuar subvencionant íntegrament el servei per part del Col·legi.

L’accés a REMPe també serà possible des de l’APP del COEC, però aquesta opció pot trigar entre 24/48 hores aproximadament en estar disponible a partir de la data d’activació a la web. En qualsevol cas, l’accés via web a través de l’Espai Personal COEC > E-Recepta privada ja està operatiu des d’aquest moment.

Trobareu tota la informació en aquest apartat de la web del COEC