El COEC impulsa el concurs de dibuix “Ves al dentista un cop l’any” per promoure bons hàbits d’higiene i cura bucodental entre els més petits

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha organitzat el concurs Ves al dentista un cop l’any amb l’objectiu de promoure bons hàbits d’higiene i cura de la salut bucodental entre els més petits.

El concurs està adreçat a les classes de P5 i/o de 1r de Primària de qualsevol centre educatiu reglat de Catalunya. La participació en el concurs és col·lectiva, de tota la classe, i es podrà participar de dues maneres bé presentant com a classe tots els dibuixos individuals de cadascun dels alumnes del grup, bé fent un mural en el qual hauran de participar tots els infants de l’aula. El període de presentació va des del 14 de novembre de 2023 fins al 14 d’abril de 2024.

Per tal que els dibuixos i/o el mural tinguin validesa per participar en el concurs, hauran d’incloure necessàriament la figura del/la dentista, i hauran de versar sobre la higiene o la salut oral. També podran incloure, de forma opcional, el personatge de la Fada de les Dents, basant-se en el llibre publicat pel COEC. No s’acceptaran en el concurs representacions de figures d’altres tradicions, com per exemple, el “Ratoncito Pérez”.

Hi haurà quatre premis de 500 euros cadascun, un per província (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), a quatre classes diferents de P5 i/o de 1r de Primària, de centres radicats en cadascuna de les províncies catalanes.

Aquests diners s’hauran de destinar a finançar totalment o parcialment una sortida cultural o lúdica per a tota la classe guanyadora del concurs.

Totes les escoles participants en el concurs rebran cinc exemplars del llibre de La Fada de les Dents per a la seva biblioteca escolar. L’alumnat de les classes guanyadores rebrà, a més, un exemplar del llibre cadascú.

Les classes participants s’inscriuran al concurs a través d’un formulari web i faran arribar al COEC, durant el període de vigència del concurs, mitjançant el sistema telemàtic que aquest estableixi, les fotos dels dibuixos o del mural dels seus alumnes.

Consulteu les bases del concurs.