Declaració anual de residus sanitaris

Us recordem que dins del primer trimestre de l’any les clíniques dentals, com a productores de residus sanitaris que són, han de presentar la “Declaració anual de producció i gestió de residus sanitaris i biosanitaris”, d’obligada notificació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). En aquesta declaració hi ha de constar el volum de residus de risc o específics (grup III) generats pel centre durant l’any anterior.

Actualment, aquest tràmit només es pot fer en línia i s’ha de disposar de certificat digital. Accés al tràmit.

Us facilitem un vídeo-tutorial de com fer les tramitacions electròniques al web de Gencat pas a pas (no específic d’aquest tràmit).

Trobareu tota la informació sobre els residus sanitaris en aquest apartat: https://www.coec.cat/ca/espai-collegial/residus_sanitaris