Congelació dels preus i millora de les cobertures en la renovació de la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional del COEC

Tot i trobar-nos en un entorn inflacionari i complex, enguany el COEC ha fet un esforç rellevant que ha permès no només mantenir els preus, sinó incrementar de forma considerable les sumes assegurades de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva que té contractada amb la companyia Zurich per la pròxima renovació anual, a partir de l’1 de juny de 2023.

Aquesta pòlissa, la “RC Premium”, està contractada a través de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges de Barcelona, i el seu caràcter col·lectiu permet oferir als col·legiats les millors cobertures amb les millors condicions.

Els més de 3.000 col·legiats adherits a la pòlissa es beneficien de les millors condicions d’assegurament del mercat, amb un import total anual establert en 309,17€ i, per la pròxima anualitat, de millores en les cobertures gràcies a la feina realitzada conjuntament entre el COEC, Medicorasse i Zurich, que ha possibilitat la renovació incorporant aquestes millores:

  • El límit assegurat per sinistre/any s’incrementa a 1.000.000€/sinistre i 2.000.000€/anualitat (versus els 700.000€/sinistre i 1.400.000€ anualitat)
  • Subsidi per inhabilitació professional: s’augmenta de 24 a 36 mesos el nº màxim de mesos de percepció.
  • El sublímit per víctima RC Patronal s’incrementa fins els 600.000€.

Un any més, la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional nº 80093172 contractada amb la companyia Zurich ha estat renovada amb les millors condicions d’assegurament que ens facilita el mercat i, enguany, amb millores en les cobertures.

Tota la informació de la pòlissa la trobareu permanentment en aquesta pàgina de la web del COEC. A partir de l’1 de juny podreu consultar i descarregar-vos el condicionat detallat de la pòlissa renovada. En aquest quadre trobareu el desglossament dels imports per trimestre i rebut.

Si sou un col·legiat o col·legiada del COEC i encara no esteu adherits a la pòlissa RC Premium, podeu consultar amb coec@coec.cat o trucant al tel. 933101555 com fer-ho.