[Alerta AEMPS] Certificats de marcatge CE falsificats

La Unitat de Vigilància de Productes Sanitaris de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens ha enviat una alerta de control de mercat de productes sanitaris relacionada amb la detecció de dos certificats de marcatge CE falsificats dirigits al fabricant Suzhou Junwei Medical Equipment Co, Ltd, Xina, per als productes “Compressors d’aire medicinal sense oli o Sistemes de succió dental”.

Us adjuntem la nota informativa que s’ha emès des del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat referent a aquesta alerta i els certificats CE falsificats que està difonent aquest fabricant, per tal que en tingueu coneixement.

Si un professional sanitari detecta un incident greu amb un producte sanitari l’ha de notificar a les autoritats sanitàries a través del portal NotificaPS de l’AEMPS (https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/), seguint les instruccions que s’hi indiquen. El portal permet enregistrar tota la informació relativa a l’incident i al producte i adjuntar documentació addicional rellevant, com ara la història clínica, proves diagnòstiques, … Un cop feta la notificació, es rebrà un justificant de recepció per correu electrònic amb un localitzador que permetrà consultar la informació aportada i, si és el cas, els resultats del procés d’investigació de l’incident.

Documentació:

2024-060 Alerta Certificado falso_ Suzhou Junwei

2024-060_N.I. Suzhou Junwei

CE anexo a notificación G2 1804 82113 008

CE anexo a notificación Q8 082551 0003