[ALERTA AEMPS] – Certificat de marcat CE falsificat. Unitat dental integral Foshan

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha rebut una comunicació de les autoritats sanitàries romaneses relativa a la detecció d’un certificat de marcatge CE falsificat.

D’acord amb la informació facilitada, s’ha detectat un certificat de marcatge CE falsificat amb número G2 058482 0010 Rev.00, amb data d’emissió 7 de juliol de 2020 i data de caducitat 6 de juliol de 2025, de l’organisme notificat alemany TÜV SÜD Product Service GmbH, el número d’identificació del qual és el 0123. Aquest certificat de marcatge CE falsificat estava dirigit al fabricant Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., LTD., República Popular de la Xina, per al producte “Unitat Dental Integral”.

Així mateix, les autoritats sanitàries romaneses informen que el citat organisme notificat ha emès un certificat de marcatge CE vàlid i amb el mateix número G2 058482 0010 Rev. 00, per al fabricant Foshan Anle Medical Apparatus Co., Ltd., Xina, i no per a Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co, LTD., República Popular de la Xina, tal com figura al document falsificat.

Cosa que es comunica a efectes de control de mercat.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/marcadoCEFalso/2023/docs/NI-PS-06-2023-Foshan.pdf