La col·legiada Johanna Acosta Ibarra, guanyadora de la setena edició de “El cas clínic del COEC”

La setena edició de “El cas clínic del COEC” es va posar en marxa el 23 de gener i hi ha participat 87 col·legiats i col·legiades, 54 dels quals han encertat la resposta i han justificat la seva elecció correctament. La col·legiada Johanna Acosta Ibarra ha estat la guanyadora del llibre “Medicina y Patología Bucal”, del professor José V. Bagán.

En aquesta ocasió, el cas ha estat aportat per la Dra. Helena Viñals, a qui agraïm des del COEC la seva col·laboració. Aquesta edició plantejava el cas d’un pacient de 45 anys que presenta una formació multinodular en mucosa labial inferior esquerra a nivell de premolars inferiors. La lesió és asimptomàtica, d’uns 4 anys d’evolució durant els quals no ha augmentat de mida. Està constituïda per nòduls ferms que es desplacen sobre plànols profunds. No presenta antecedents d’interès. Està prenent un complex polivitamínic i un probiòtic per regular la flora intestinal.

La resposta correcta era que la imatge clínica correspon a un adenoma pleomorf de glàndules salivals accessòries en la mucosa jugal.

Si és una formació exofítica ferma, significa que té cel·lularitat abundant. Si es desplaça vol dir que no infiltra a plànols profunds, la qual cosa és un tret de benignitat. Si la lesió és asimptomàtica, vol dir que no afecta fibres nervioses sensitives. Els anys d’evolució indiquen un procés més aviat crònic i l’aspecte tumoral sense ulceracions i del mateix color que els teixits circumdants pot fer pensar en benignitat.

La lesió es pot tractar de qualsevol neoplàsia benigna de teixit conjuntiu: adipós, muscular, nerviós, fibrós, vascular o glandular. Dins dels tumors de glàndules salivals accessòries el més prevalent és l’adenoma pleomorf.