Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

El COEC posa a disposició dels col·legiats un nou formulari per a la prescripció de pròtesis dentals

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat a disposició dels col·legiats un nou formulari per prescriure una pròtesi dental. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar la comunicació entre els professionals i els laboratoris especialitzats.

El formulari, que està accessible a través de l’Espai Personal del COEC, presenta un disseny renovat i actualitzat, amb una imatge professional i homogènia. Aquest document es pot descarregar en PDF per emplenar-lo de forma digital o bé imprimir-lo.

La prescripció de pròtesis dentals inclou diferents apartats amb informació com, per exemple, recomanacions bàsiques sobre models provisionals, models definitius, cubetes individuals o planxes base, entre d’altres. També hi ha indicacions i instruccions sobre l’ajustament de l’articulador i l’oclusió i unes guies orientatives de les etapes dels principals tractaments rehabilitadors protètics.

Així mateix, s’especifiquen les fases concretes que hi ha segons el tipus de pròtesi, distingint entre una pròtesi completa, una parcial acrílica, una parcial amovible metàl·lica (esquelètica/profilàctica), una sobredentadura implantoretinguda, una fixa implantosuportada, les pròtesis híbrides o les immediates.

El COEC encoratja els col·legiats i les col·legiades a utilitzar aquest nou formulari per optimitzar la prescripció de pròtesis dentals i reafirma el seu compromís amb el col·lectiu oferint eines eficaces que fan més còmode l’exercici de l’odontologia a Catalunya.

El COEC demana seguir les mesures de prevenció contra la COVID-19 per l’augment dels contagis en les darreres setmanes

Els contagis de la COVID-19 continuen en augment en les darreres setmanes. Aquest virus representa el 35% de les infeccions respiratòries a Catalunya.

Tot i que es manté en nivells de transmissió baixos, el nombre de contagis continua creixent i el nombre d’ingressos hospitalaris també. Actualment n’hi ha 453, 13 casos més respecte a la setmana anterior. Els ingressos a l’UCI es mantnen estables, amb 13 casos en tot el territori català. Als Estats Units s’ha enregistrat un increment notori d’hospitalitzacions que ha crescut en un 17% respecte a la setmana anterior.

La variant Omicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades. El 93,8% és de la subvariant XBB.1, mentre que el 6,2% és una infecció de la subvariant XBB.2. Cal destacar el sublinatge de la variant XBB.1, l’anomenat ERIS o BA.5, que ha estat declarat d’interès per l’OMS a causa de la seva capacitat de propagació i escapament de la immunitat adquirida. De fet, les dades d’alguns països apunten que podria suposar un número molt elevat d’hospitalitzacions. Tot i que a hores d’ara els casos d’aquest sublinatge encara són minoritaris a Catalunya, ja s’està detectant des del mes de juny de 2023.

Demanem, des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, la implicació dels dentistes de Catalunya per lluitar contra la propagació del virus.

Recordem que per evitar contagis és fonamental seguir les mesures i els protocols de contenció i protecció com l’ús adequat de la mascareta (FFP2) i tècniques de barrera, així com la ventilació freqüent. Així mateix, recomanem posar-se la nova vacuna de reforç, que es començarà a administrar al setembre. Aquesta vaccina va dirigida a combatre la subvariant XBB. Així doncs, es preveu que sigui efectiva contra el sublinatge d’aquesta BA.5 (ERIS).

El COEC informarà puntualment de qualsevol actualització sobre la situació i continuarà treballant en coordinació amb les autoritats sanitàries amb l’objectiu de garantir el benestar del nostre col·lectiu i de la població en general.

El COEC ofereix un programa per a la cura de la salut mental dels seus col·legiats

El Programa Assistencial Apol·lònia que ofereix el COEC, gestionat per la Fundació Galatea, està dedicat a l’assistència dels col·legiats amb trastorns mentals o conductes addictives com l’alcohol o altres drogues. Aquest programa s’orienta al tractament i a la recuperació dels dentistes per tal de garantir el seu retorn i la integració a l’exercici de la professió en òptimes condicions.

Així doncs, a través d’ell es vol facilitar als dentistes l’accés a una atenció sanitària de qualitat i especialitzada en cas de malalties relacionades amb trastorns psíquics o conductes addictives.

El Programa Assistencial Apol·lònia ofereix informació, assessorament i canalització de les vies d’atenció assistencial, atenció mèdica i psicològica especialitzada, tan ambulatòria com en règim d’hospitalització i confidencialitat absoluta. També suport legal i jurídic i assessorament laboral.

En cas de necessitar ajuda per a un mateix o per a algun company, cal posar en contacte amb el personal del programa a través del telèfon 935 678 856. L’assignació d’un renom contribuirà a preservar la identitat de la persona afectada.

El Programa Apol·lònia va atendre 21 pacients durant l’any 2022. D’aquesta xifra van derivar 12 primeres visites, 87 visites successives, 27 sessions de psicoteràpia individual, 18 sessions de psicoteràpia grupal, 38 sessions d’Hospital de Dia, 51 controls toxicològics, un estudi neuropsicològic i 4 ingressos hospitalaris que van generar 104 estades hospitalàries.

Més informació sobre el Programa Assistencial Apol·lònia.

El COEC posa en funcionament l’Oficina Virtual d’Atenció a la Col·legiació –OVAC– perquè la col·legiació faci tràmits a distància

El COEC ha posat en funcionament l’OVAC, l’Oficina Virtual d’Atenció a la Col·legiació, amb l’objectiu de facilitar als col·legiats la realització a distància de qualsevol tràmit que fins ara només es podia fer presencialment o amb signatura original i manuscrita.

D’aquesta manera, el col·legi continua treballant en la descentralització dels serveis i evita inconvenients a les persones que haurien de desplaçar-se fins a una seu del COEC. El compromís és possibilitar que els col·legiats puguin fer cada vegada més tràmits des de qualsevol lloc amb l’únic requisit de tenir un dispositiu electrònic i connexió a internet.

El primer tràmit que s’està oferint és l’alta de col·legiació entre els candidats a col·legiar-se, ja que és un procés complex que requereix la presentació d’una gran quantitat de documentació.

A través de l’OVAC es demana cita prèvia, s’envia la documentació i, finalment, es porta a terme una reunió per videoconferència -que és enregistrada- entre la persona sol·licitant i un professional del COEC, qui li assistirà en el procés, per tal de completar el tràmit de col·legiació al COEC.

El procés de col·legiació virtual té dues fases:

  1. Aportació de documentació. En primer terme, cal aportar la documentació necessària en cada cas, segons la nacionalitat i la titulació del sol·licitant. El COEC validarà aquesta documentació i, si és correcta, el procediment avançarà a la següent fase. Si hi ha alguna disconformitat, el COEC es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per resoldre-la.

 

  1. Cita online: El dia i hora escollida per fer el tràmit es pot accedir a la cita online a través de l’Oficina Virtual. En el moment d’accedir-hi, es comprova la identitat i se signen els documents a través de la plataforma per confirmar la col·legiació.

 

Per sol·licitar l’alta online com a col·legiat o col·legiada al COEC, cal reservar cita prèvia. En la Guia de Sol·licitud de Cita Virtual del Tràmit de Sol·licitud de Col·legiació s’explica com demanar la cita i el funcionament del tràmit online.

Properament, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya també oferirà l’opció de realitzar canvis de situació i baixes del col·legi a través de l’Oficina Virtual d’Atenció a la Col·legiació.

Aquest servei funciona sota un entorn segur i amb tecnologia blockchain, la qual permet l’autenticació de la identitat i la validació de la seguretat jurídica del tràmit.

El COEC posa a disposició dels col·legiats un formulari-guia en anglès per recollir les dades de salut dels pacients

El COEC ha preparat un qüestionari de salut en anglès perquè els col·legiats tinguin un recurs útil que els permeti guiar-se per a la presa d’informació de salut dels seus pacients en l’anamnesi. Amb aquest formulari-guia, que també està disponible en català i en castellà, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ofereix als membres del col·lectiu una eina eficaç, amb continguts clars i actualitzats i amb una imatge professional i homogènia.

El formulari-guia es pot descarregar en PDF des de l’Espai Personal per emplenar-lo de forma digital o bé per imprimir-lo i incorporar-lo a la història clínica electrònica o en paper.

El qüestionari sobre l’estat de salut del pacient ha de recollir informació veraç i actualitzada. Per això, tracta aspectes de la salut dels pacients en relació amb tractaments odontològics anteriors, sobre la Covid-19 i sobre tota mena de malalties. A més, les preguntes també pretenen recopilar informació respecte a hospitalitzacions, al·lèrgies i hàbits.

La col·legiació pot descarregar-se el formulari des de l’Espai Docs de l’Espai Personal, dins l’apartat “Protocols i Asèpsia a la Clínica Dental”.

El COEC recomana extremar les mesures de contenció contra la COVID-19 davant de la tendència a l’alça de contagis

Catalunya està experimentant un canvi preocupant en la incidència de la COVID-19. Les últimes dades mostren un canvi de tendència. La taxa d’incidència setmanal ha patit un ascens notable, amb 94 casos nous registrats, en comparació amb els 73 casos de la setmana prèvia. A més, s’ha registrat un increment en els ingressos hospitalaris, amb 66 casos més que la setmana anterior, encara que els ingressos en unitats de cures intensives (UCI) es mantenen estables en el mateix període.

La totalitat de les mostres seqüenciades correspon a la variant Omicron del virus. El 10% d’aquestes és de la subvariant XXB.2, mentre que el 86% és una infecció per la subvariant XXB.1, per a la qual ja s’estan fabricant vacunes. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que en la pròxima campanya de vacunació, que farà conjunta contra la grip i la COVID-19 a partir de la segona quinzena de novembre, ja es posarà aquesta vacuna contra la subvariant més freqüent, la XXB.1.

Encara que no es preveu un col·lapse assistencial, cal extremar la precaució, especialment per protegir els més vulnerables. Per aquest motiu, el COEC demana la implicació dels dentistes de Catalunya per lluitar contra la propagació del virus.

Es recomana mantenir les mesures i protocols de contenció i protecció que es van establir durant la pandèmia, com l’ús adequat de la mascareta (FFP2) i tècniques de barrera, així com la ventilació freqüent. En el futur és molt probable que calgui vacunar-se amb una dosi de reforç anual, juntament amb la vacuna contra la grip.

El COEC informarà puntualment de qualsevol actualització sobre la situació i continuarà treballant en coordinació amb les autoritats sanitàries amb l’objectiu de garantir el benestar del nostre col·lectiu i de la població en general.

El COEC insisteix a Salut que ha de fer públiques les dades dels responsables assistencials de les clíniques dentals

La informació de qui és el professional que actua com a responsable assistencial en una clínica dental ha de ser pública, tal com estableix la llei, per tal de protegir la salut de la ciutadania. Per això, al llarg dels anys, en totes les reunions que ha mantingut el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb el Departament de Salut s’ha reclamat insistentment la publicació de les dades que hi ha al registre de centres, serveis i establiments sanitaris. A més, des del COEC s’han enviat nombroses cartes en les quals se sol·licitava que aquesta dada fos pública. Tot i les constants reclamacions, aquesta obligació mai ha estat atesa per part de Salut.

Sense resposta i només amb bones intencions, el col·legi va iniciar el 23 de març de 2023 un requeriment per via administrativa. Després de tres mesos sense haver obtingut resposta, el 13 de juliol de 2023 va presentar un recurs d’alçada contra el silenci administratiu produït per la manca de resposta a la sol·licitud.

La llei que obliga a publicar aquestes dades és el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, en què s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

Publicat el llistat d’Urgències Dentals Agost 2023

Us informem que ja s’ha publicat en aquesta mateixa web el llistat de clíniques dentals que treballen el mes d’agost. A través d’un bàner  situat al lateral de la pàgina principal de la web, s’accedeix a la llista d’Urgències dentals agost 2023, que és accessible per a tots els pacients i la ciutadania.

Només s’hi publiquen les clíniques un cop comprovat que estan degudament autoritzades pel Departament de Salut, i amb les dades que figuren al registre de clíniques de la Generalitat.

El termini d’inscripció a la borsa de dentistes que treballen a l’estiu per aparèixer al llistat d’Urgències d’agost es va obrir el 9 de juny i va finalitzar passades cinc setmanes, el 14 de juliol.  Una vegada tancat el formulari d’inscripció i publicat el llistat a la web ja no s’accepten més inscripcions, sense excepció.

Recomanacions per protegir la ciberseguretat en la clínica dental

En l’era digital en què vivim, la ciberseguretat s’ha convertit en una preocupació primordial per a qualsevol ciutadà, institució, administració pública o empresa. Cada dia, els nostres dispositius electrònics emmagatzemen i gestionen una gran quantitat d’informació personal i sensible, fet que els converteix en objectius potencials per als ciberdelinqüents.

El descuit o la manca de prudència en les nostres accions en línia ens poden exposar a una sèrie d’amenaces, des del robatori d’identitat i la usurpació de comptes fins a l’accés no autoritzat a dades confidencials. Per això, és crucial que tots assumim la responsabilitat de protegir els nostres actius digitals i ser conscients de la importància d’adoptar pràctiques segures en el nostre dia a dia.

Per tal de conservar la nostra privadesa i garantir la integritat de les dades que gestionem, és imprescindible seguir algunes recomanacions que disminueixin el risc i ens permetin gaudir d’una experiència en línia segura i fiable.

 

La seguretat com a hàbit

1.- Conscienciació i pedagogia. Cal que estigueu informats de les últimes amenaces sobre ciberseguretat i que compartiu aquests coneixements amb amics, familiars i companys de feina, per tal d’evitar ser víctima de fraus o atacs. A més, cal conscienciar a tot el personal de la clínica de la importància de seguir aquestes recomanacions i de ser curosos amb aquestes qüestions.

2.- Connexions segures. Cal que us assegureu de connectar-vos a internet a través de connexions segures i xifrades, especialment en fer transaccions en línia o accedir a informació confidencial. Utilitzeu xarxes Wi-Fi segures i eviteu connectar-vos a xarxes públiques no protegides.

3.- Còpies de seguretat de les dades. Feu còpies de seguretat periòdiques de les dades importants, com ara documents i fotografies, en un dispositiu extern o al núvol. Això us ajudarà a recuperar les vostres dades en cas de pèrdua o dany. Les còpies de seguretat amb dades personals i confidencials, cal tenir-les guardades amb contrasenyes segures.

 

Programaris i dispositius

4.- Actualització de programaris. Cal tenir instal·lades les últimes versions dels programaris i aplicacions als vostres dispositius, ja que les actualitzacions més recents acostumen a incloure correccions i millores en la seguretat. Tenir instal·lada una versió anterior és un risc, ja que els ciberdelinqüents poden aprofitar aquestes vulnerabilitats i accedir als dispositius.

5.- Fonts fiables. Cal que els programes, aplicacions, plataformes i eines virtuals, etc. siguin de proveïdors de confiança. Eviteu instal·lar en els dispositius qualsevol sistema que es descarregui de fonts no conegudes o que els creadors siguin de dubtosa reputació.

6.- Instal·lació d’antivirus. Cal instal·lar i mantenir actualitzat en tots els dispositius un programari de seguretat que sigui d’un proveïdor confiable per combatre els virus informàtics i els programes maliciosos. Aquestes eines us ajudaran a detectar i eliminar possibles amenaces de seguretat.

 

Contrasenyes i dades d’accés

7.- Contrasenyes segures. Cal crear contrasenyes úniques i robustes per als comptes en línia (correus electrònics, xarxes socials, espai al núvol, plataformes de gestió…). Les contrasenyes segures inclouen una combinació de lletres, números i caràcters especials; són de més de 8 caràcters; i es renoven o actualitzen periòdicament. Cal evitar contrasenyes òbvies o fàcils d’endevinar.

8.- Protecció de la informació. No compartiu informació personal sensible, com ara números de targetes de crèdit o contrasenyes, a través de correus electrònics no segurs o en llocs web no fiables. Tampoc és recomanable compartir informació personal i confidencial de pacients, treballadors, proveïdors, etc. en públic o mitjançant sistemes poc segurs.

 

Correus electrònics i descàrrega d’arxius

9.- Adreces i correus electrònics sospitosos. No obriu ni descarregueu fitxers adjunts a correus electrònics sospitosos o de remitents desconeguts. Aquests correus electrònics poden contenir codi maliciós o intentar enganyar-te perquè revelis informació personal.

10.- Arxius de fonts desconegudes. Sigueu cautelosos a l’hora de descarregar arxius d’internet. Feu-lo només de fonts fiables. A més, eviteu fer clic a enllaços sospitosos o desconeguts. Els fitxers descarregats poden contenir codi maliciós que pot comprometre la seguretat dels dispositius.

 

Per tal de protegir la ciberseguretat de la clínica dental, cal que tothom sigui conscient i curós a l’hora d’utilitzar Internet i les noves tecnologies. És cert que seguir aquestes bones pràctiques de ciberseguretat és un esforç continu, però que tenen una gran recompensa. Una bona manera és interioritzar aquests bons hàbits com a protocols d’actuació.

Podeu obtenir més informació per protegir la ciberseguretat a través del web de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya: https://internetsegura.cat/empresa/apren/

El COEC impulsa una campanya per recordar a la població que vagi al dentista periòdicament

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya continua vetllant per promoure bons hàbits de salut bucodental entre la població, per això, ha impulsat una campanya per incentivar que la gent vagi al dentista de forma periòdica.

Una de les accions més destacades és la instal·lació d’un gran vinil publicitari a la façana de la seu del COEC, al centre de Barcelona, en què planteja la pregunta “Quant fa que no vas al dentista?”, amb l’objectiu de fer reflexionar les persones que passen per davant i recordar-los la importància de cuidar la salut bucodental. La frase, impresa en lletres vistoses i de grans dimensions, no passa desapercebuda per als vianants i capta la seva atenció i genera curiositat.

El context del missatge és una fotografia intrigant que mostra una persona sent entrevistada o preguntada al carrer per TV Dents, el canal de televisió en línia especialitzat en salut bucodental impulsat pel COEC. Amb aquesta imatge es vol recrear un símil d’allò que el vinil vol transmetre: algú que et fa una pregunta quan vas pel carrer.

Al vinil també s’ha incorporat un codi QR per accedir a L’Enquesta de TV Dents en què es fa aquesta pregunta a testimonis reals entrevistats al carrer, que comparteixen quan va ser l’última vegada que van visitar el dentista i, al final del vídeo, es recull l’aportació de l’expert sobre cada quant cal anar al dentista.