Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

Retirada de la medalla al mèrit odontològic concedida l’any 1958 a Francisco Franco

D’acord amb la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, que contempla la retirada de les condecoracions a les persones que hagin format part de l’aparell repressor de la dictadura franquista, la Junta de Govern del COEC ha acordat, en data del 27 de febrer de 2023, retirar la Medalla Fundacional al Mèrit Odontològic a Francisco Franco Bahamonde, que se li va concedir el 22 de desembre de 1958.

L’article 42 de la llei diu que “les condecoracions i recompenses concedides abans de l’entrada en vigor de la llei podran revisar-se quan quedi acreditat que el beneficiari, amb motiu d’haver format part de l’aparell de repressió de la dictadura franquista, hagués realitzat actes o observat conductes manifestament incompatibles amb els valors democràtics i els principis rectors de protecció dels drets humans”.

El COEC ofereix als col·legiats diversos materials de comunicació

S’apropa el Dia Mundial de la Salut Bucodental i és un bon moment per promoure la salut oral entre la població. El COEC recorda que els col·legiats i col·legiades tenen a la seva disposició una sèrie d’elements comunicatius que divulguen bons hàbits d’higiene i salut bucodental, perquè els puguin descarregar i utilitzar en els seus canals de comunicació, com les xarxes socials, web, espais de la clínica, etc.

 

Els continguts són infografies, decàlegs i cartells que tracten temes diversos com informació sobre el càncer oral, consells de salut per a infants de la Fada de les Dents, protocol de seguretat a la clínica després de la COVID o sobre l’avulsió dental, tant per a adults com per a infants, entre altres.

 

 

El material està disponible a l’Espai Docs, dins de l’Espai Personal del COEC. Aquells col·legiats i col·legiades que encara no siguin usuaris de l’Espai Personal, han de demanar l’activació i rebran un correu electrònic al compte de correu de registre al COEC amb les credencials i un enllaç per completar la validació de l’Espai Personal privat.

El 61% de les col·legiades són dones

Històricament, els homes eren qui acostumaven a ocupar els llocs de treball de la professió de dentistes i el masculí era el gènere dominant en el sector, com en tants altres sectors laborals no feminitzats. Durant les dècades dels anys 70 i 80, es va produir una transformació social i universitària que va provocar la incorporació progressiva de les dones en aquest i altres sectors, fins a arribar als números actuals, on ja fa anys que les dones són majoria al col·lectiu de dentistes.

 

La franja d’edat amb més presència femenina és fins als 44 anys. En el cas de les col·legiades menors de 35 anys, les dones representen un 74,39% del total sent clara majoria, i pel que fa a la franja de 35 a 44 anys també predominen clarament representant un 67,93% de les persones col·legiades. No és fins a partir de la franja dels 55 anys que les dones comencen a ser menys respecte als homes. Aquestes xifres demostren com cada vegada és més freqüent que les dones accedeixin a la feina de dentistes, ja que és a partir de les generacions més joves on predomina el sector femení.

 

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, recordem que el COEC té el compromís ferm d’aconseguir que aquest sector sigui igualitari i continuarà treballant en aquesta línia, perquè, més enllà dels números que reflecteixen que les dones són majoria en aquesta professió, les desigualtats continuen existint en el dia a dia de les dones treballadores.

COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIATS SOBRE EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL PREMI FINAL DE LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Es comunica a tots els col·legiats que en la seva reunió de 27 de febrer de 2023 la Junta de Govern del COEC va acordar iniciar els tràmits per aprovar el Reglament del Premi final de la trajectòria professional.

En el marc d’aquesta tramitació, s’obre a tots els col·legiats un període de informació pública col·legial a fi que els col·legiats tinguin coneixement de la Memòria Justificativa i del text de la proposta de Reglament i formular, en el seu cas, les al·legacions que es considerin oportunes. Els col·legiats poden trobar tota la documentació al seu Espai Personal COEC, apartat “Espai Docs”, epígraf “Tràmit d’informació pública”.

Així mateix, el COEC en data d’avui també ha fet una comunicació a tots els col·legiats mitjançant correu electrònic on s’adjuntava la documentació mencionada juntament amb un model orientatiu per a la presentació d’al·legacions en el seu cas. També es pot sol·licitar còpia de tots documents per correu electrònic a coec@coec.cat.

Els col·legiats hauran de presentar les seves al·legacions, raonades, de forma presencial, a la seu del COEC o en les seves delegacions, en horari d’oficina, signades i indicant clarament els articles o disposicions a les quals van referides. També poden presentar-les per correu electrònic enviat amb signatura electrònica a l’adreça: coec@coec.cat.

El termini per presentar les al·legacions és d’un mes, que finalitzarà el dia 29 de març de 2023 a les 13h.

Un cop rebudes les al·legacions, la Junta de Govern les analitzarà i, si s’escau, modificarà la proposta de Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC  i, tot seguit, convocarà l’Assemblea General Extraordinària que l’haurà d’aprovar, si escau, de forma definitiva.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2023.

 

Veure el document de la comunicació

 

 

[ALERTA AEMPS] Producte sanitari Oral-Eze

Publiquem Alerta rebuda de la AEMPS, referent al cessament d’utilització i advertències de seguretat relacionades amb el lot 74362894 del sistema de recollida de líquids bucals Oral-Eze, degut a un error en la data de caducitat indicada a l’etiqueta del producte.

S’acompanya, així mateix, Nota d’avís de l’Empresa (Microgenics Corporation, pertanyent a Thermo Fisher Scientific).

Declaració anual de residus sanitaris

Us recordem que dins del primer trimestre de l’any les clíniques dentals, com a productores de residus sanitaris que són, han de presentar la “Declaració anual de producció i gestió de residus sanitaris i biosanitaris”, d’obligada notificació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). En aquesta declaració hi ha de constar el volum de residus de risc o específics (grup III) generats pel centre durant l’any anterior.

Actualment, aquest tràmit només es pot fer en línia i s’ha de disposar de certificat digital. Accés al tràmit.

Us facilitem un vídeo-tutorial de com fer les tramitacions electròniques al web de Gencat pas a pas (no específic d’aquest tràmit).

Trobareu tota la informació sobre els residus sanitaris en aquest apartat: https://www.coec.cat/ca/espai-collegial/residus_sanitaris

El COEC publica un posicionament davant l’oportunitat que significa per a la salut bucodental dels catalans la nova llei

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya valora la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental com una millora considerable en l’atenció a la salut bucodental a Catalunya i un repte per al sistema sanitari català. Tot i això, el COEC aporta suggeriments per desenvolupar la llei, entenent que és una gran oportunitat per a la societat catalana de millorar la salut bucodental de forma transversal.

 

Per aquest motiu, el COEC ha emès un posicionament en referència a les necessitats detectades per al seu compliment total i efectiu: https://www.coec.cat/ca/general/posicionament-coec-llei-12-2020-atencio-publica-salut-bucodental

 

[ALERTA AEMPS] – Certificat de marcat CE falsificat. Unitat dental integral Foshan

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha rebut una comunicació de les autoritats sanitàries romaneses relativa a la detecció d’un certificat de marcatge CE falsificat.

D’acord amb la informació facilitada, s’ha detectat un certificat de marcatge CE falsificat amb número G2 058482 0010 Rev.00, amb data d’emissió 7 de juliol de 2020 i data de caducitat 6 de juliol de 2025, de l’organisme notificat alemany TÜV SÜD Product Service GmbH, el número d’identificació del qual és el 0123. Aquest certificat de marcatge CE falsificat estava dirigit al fabricant Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., LTD., República Popular de la Xina, per al producte “Unitat Dental Integral”.

Així mateix, les autoritats sanitàries romaneses informen que el citat organisme notificat ha emès un certificat de marcatge CE vàlid i amb el mateix número G2 058482 0010 Rev. 00, per al fabricant Foshan Anle Medical Apparatus Co., Ltd., Xina, i no per a Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co, LTD., República Popular de la Xina, tal com figura al document falsificat.

Cosa que es comunica a efectes de control de mercat.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/marcadoCEFalso/2023/docs/NI-PS-06-2023-Foshan.pdf

La mascareta continua sent obligatòria a les clíniques dentals

El Consell de Ministres del 7 de febrer de 2023 ha aprovat eliminar l’obligació de dur mascareta al transport públic, òptiques, centres auditius i ortopèdies, però les clíniques dentals no es veuen incloses entre els espais on ja no se n’ha de fer ús i, per tant, encara és obligatori portar la mascareta a les clíniques dentals, tant per als pacients i acompanyants com per al personal del centre, ja que són centres i serveis sanitaris.

La mesura, que ha entrat en vigor aquest dimecres, 8 de febrer de 2023, amb la publicació en el BOE, és una modificació del reial decret que va entrar en vigor el mes d’abril de l’any passat, el qual regula l’ús obligatori de la mascareta.

També s’haurà de dur la mascareta a les farmàcies i els treballadors de les residències de la tercera edat i dels centres sociosanitaris quan estiguin en contacte amb persones residents i els visitants quan estiguin en zones compartides.

A més, es continua recomanant el seu ús entre la població vulnerable i en àmbits on la distància interpersonal sigui menys d’1,5 metres i no hi hagi ventilació adequada.

[ALERTA AEMPS] ALIGNERS TRANSPARENTS INVISALIGN

Align Technology ha detectat un problema amb un nombre molt reduït d’aligners del sistema Invisalign, fabricats entre el 12-nov-2022 i el 02-des-2022.

S’ha detectat un problema tècnic relacionat amb casos seleccionats amb el sistema Invisalign que s’ha vist afectat per la nova funció de l’historial de planificació del tractament del software ClinCheck®. Pot tenir un impacte clínic potencial, resultant en un tractament innecessari/no prescrit.

Veure nota d’avís de l’empresa

Veure nota de l’AEMPS