CAT
CAS
 » Espai col·legial » Recepta mèdica privada

Recepta mèdica privada

RECEPTA ELECTRÒNICA

 

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha signat l’any 2022 un conveni amb l’empresa Digital Prescription Services, S.A. (DPS), en virtut del qual, els dentistes col·legiats COEC tindran l’opció d’emetre receptes mèdiques electròniques privades a través de la plataforma REMPe,  que permet també la seva dispensació a oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

Els col·legiats COEC podran fer ús de la plataforma REMPe de forma gratuïta, sempre i quan ho facin des de l’accés específic a aquest portal que s’habilitarà a l’Espai Personal COEC (E-Recepta Privada), a partir del 30 de juny de 2022.

REMPe es una aplicació informàtica homologada que compleix amb el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de recepta mèdica i ordres de dispensació.

Amb la signatura d’aquest conveni, el COEC es farà càrrec íntegrament del cost d’aquest servei, el qual està valorat en 120€ anuals per a l’any 2022, que serà assumit pel Col·legi i bonificat al 100% pels col·legiats que compleixin amb els requeriments per poder gaudir d’aquest benefici. El conveni s’ha signat per dos anys, transcorregut aquest període se’n valorarà l’ús sobre el global de la col·legiació i cost-benefici de continuar subvencionant íntegrament el servei per part del Col·legi.

Més informació:

Suport REMPe
Per a qüestions  relatives a l’ús de la plataforma REMPe per part dels professionals, poden contactar a través de:

Email: soporte@rempe.es
Telèfon: 910 053 537

 

Beneficis del sistema de recepta electrònica:

• És més sostenible i cuida el medi ambient, ja que s’evita l’ús de paper i de tinta d’impressora.
• El pot utilitzar qualsevol col·legiat en diferents centres i consultes.
• És gratuït per als col·legiats del COEC, perquè el col·legi se’n fa càrrec.
• Permet un millor control del pacient per part del dentista, els metges i els farmacèutics.
• Es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (ordinador, tablet, smartphone…).
• Permet prescriure tots els medicaments que estiguin disponibles mitjançant el nomenclàtor de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
• Es poden realitzar fórmules magistrals i preparats oficinals.
• Permet renovar un tractament que ja està finalitzat.
• És més còmode per a la dispensació, ja que amb el DNI i un codi identificatiu, el pacient podrà retirar la medicació.
• Es poden retirar els medicaments a qualsevol farmàcia d’arreu de l’Estat.
• Impedeix falsificacions, ja que permet la traçabilitat i que es pugui controlar el número de la recepta emesa i la dispensació.
• S’informa sobre tots els aspectes de la recepta.
• Evita errors de lectura.
• Protegeix les dades i manté la confidencialitat sobre el tractament del pacient.
• Informa d’alertes per facilitar la seguretat de la medicació.
• Es registra la medicació del pacient a la història clínica del sistema.

 

RECEPTA EN PAPER

El model de recepta mèdica privada d’acord a la normativa que el COEC posa a disposició dels seus col·legiats és en format PDF i el podeu generar des de la intranet del col·legi (Espai Personal > Recepta paper). Aquesta recepta, per tal que sigui vàlida, ha de ser impresa, amb signatura original a mà del col·legiat, i segellada per la clínica dental.

Aquells col·legiats que desitgin l’arxiu en format XML han de contactar amb el seu proveïdor de software per tal que els faci l’adaptació.

El model en PDF que trobareu és el model normalitzat per dispensació en paper a farmàcies de Catalunya. Per a l’emissió de receptes en paper de medicaments que seran dispensats a farmàcies de la resta d’Espanya, si no voleu acollir-vos al sistema de recepta electrònica que el COEC posa a la disposició dels col·legiats, podeu continuar adquirint a través del COEC els talonaris de receptes en paper de la OMC per a la dispensació de receptes a farmàcies de la resta d’Espanya. Per fer-ho, trobareu el formulari de sol·licitud dels taloraris de receptes (ESP) a l’Espai Personal. Us informem que el cost d’adquisició d’aquests talonaris (1,21 euros/talonari) no serà retornat en cap cas.

 

NORMATIVA

Real Decreto 1718/2010:

but_catala_masinfo

but_catala_masinfo

 

Contingut disponible al seu Espai Personal COEC

TROBAREU AQUEST DOCUMENT ENTRANT AL VOSTRE ESPAI PERSONAL DEL COEC (ESPAI DOCS)

Si encara no disposeu de l'accés habilitat al vostre Espai Personal, cliqueu aquí per a sol·licitar-lo.
Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Ofertes de Treball
Sector Odontològic no Assistencial
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes