CAT
CAS
 » Espai col·legial » Certificat Digital

Certificat Digital

Provisió de certificats digitals als dentistes que treballen al sistema sanitari públic de Catalunya per la prescripció de receptes electròniques

A partir del mes de juny de 2021 és vigent un conveni de col·laboració entre el COEC i el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS), amb l’objecte d’implementar la signatura electrònica del col·lectiu d’odontòlegs i estomatòlegs que exerceixen activitat al SISCAT. Aquest conveni cobreix a tots els/les dentistes que treballen al SISCAT: en centres públics o concertats.

Els certificats digitals objecte d’aquest conveni tenen un ús limitat exclusivament en l’àmbit de l’atenció sanitària de cobertura pública a Catalunya.

En tots els casos, els col·legiats COEC hauran d’estar en exercici i al corrent de les seves obligacions col·legials per tenir accés al servei; la pèrdua de la condició de col·legiat, canvi de situació o la desvinculació amb l’ICS comportarà la revocació del certificat digital emès.

 

Dentistes que treballen als centres de titularitat pública

El col·lectiu de dentistes col·legiats al COEC que treballen als centres de titularitat pública, que no tenia accés a aquest servei abans de la signatura del conveni, a partir d’ara podrà obtenir el seu certificat digital directament al COEC, pagat pel seu empleador (l’ICS).

Reserva de cita prèvia: els professionals han de reservar cita a la seu de la província on exerceixen la seva activitat al SISCAT.

El dia de la cita han d’acudir proveïts de la documentació i puntualment; no s’atendrà fora d’horari, en cas de no poder personar-se a l’hora reservada, hauran de fer una nova reserva de cita. Per protocols sanitaris, si arriben abans d’hora han d’esperar a l’exterior de l’edifici.

Documentació a aportar el dia de la cita per emissió del certificat: DNI vigent o altre document acreditatiu de la seva identitat, com passaport vigent.

SEU DE BARCELONA: CALENDARI https://www.coec.cat/ca/calendari-cita-previa-certificat-digital-siscat-seu-barcelona

SEU DE LLEIDA: contactar per correu electrònic amb coeclleida@coec.cat

SEU DE GIRONA: CALENDARI https://www.coec.cat/ca/calendari-cita-previa-certificat-digital-siscat-seu-girona

SEU DE TARRAGONA: CALENDARI https://www.coec.cat/ca/calendari-cita-previa-certificat-digital-siscat-seu-tarragona

 

Dentistes que treballen a centres concertats

Quant als dentistes que treballen a la sanitat concertada de Catalunya, el COEC ve realitzant des de l’any 2013 els seus certificats de signatura electrònica per aquest col·lectiu, amb cost a càrrec del centre. Per expedir-lo, el centre ha d’autoritzar prèviament al COEC l’emissió del certificat.

Descarregar el formulari d’autorització “Declaració Responsable del Director del Centre del SISCAT”

Reserva de cita prèvia: els professionals de la sanitat concertada han de contactar per correu electrònic amb coec@coec.cat indicant a quina província exerceixen la seva activitat al SISCAT.

NOTA: Des de que es realitza el pagament, el col·legiat comptarà amb 15 dies naturals per a realitzar el tràmit. En cas que no es realitzi, aquest caducarà. S’haurà de tornar a realitzar el tràmit i el pagament.

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes