CAT
CAS
 » Eleccions COEC 2021 » Normativa aplicable i altres condicions

Eleccions COEC 2021

Normativa aplicable i altres condicions

Les condicions de participació dels col·legiats i col·legiades com a electors o elegibles i el règim electoral aplicable, és el previst en el Títol VIII dels Estatuts del COEC.

En aplicació de l’article 117 dels Estatuts, s’entendrà que no es troben al corrent de les seves obligacions col·legials aquells col·legiats que a la data de la convocatòria tinguin 3 ó més quotes degudes i, per tant, no constaran la cens electoral ni podran ser electors  ni elegibles.

En aplicació de l’article 121 dels Estatuts, s’aprova un model de document de suport que ha d’acompanyar a les candidatures que es presentin, que conté les instruccions per a la seva validesa i emplenament.

El COEC, d’acord amb la Junta Electoral, aplicarà durant el dia de la votació presencial les mesures preventives escaients en seguiment de les recomanacions de les autoritats sanitàries amb motiu de la situació de pandèmia. Per aquesta raó no s’habilitaran espais al Col·legi com a seu de les candidatures que es presentin.

Així mateix, i d’acord amb precedents d’altres comicis electorals, el COEC no farà cap cessió  de dades de contacte dels col·legiats/des. El COEC, a través de la Junta Electoral, serà l’encarregat de transmetre la propaganda electoral de les candidatures que es presentin mitjançant la tramesa de dos correus electrònics a tots els col·legiats/des inclosos/es dins el cens electoral.

Per a més informació, consulteu l’Acord de Convocatòria Ple Junta Govern 20-09-2021

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes