CAT
CAS
 » El Col·legi » Biblioteca » Conèixer la Biblioteca

Conèixer la Biblioteca

La Biblioteca del COEC és un dels serveis que el Col·legi posa a disposició dels col·legiats, per tal d’acomplir l’objectiu final de respondre a les seves necessitats d’informació. Amb els anys ha passat de ser un agent actiu de la informació més que una entitat física on estan dipositats els llibres.

Contacte

Responsable: Sra Myriam Nadal (Bibliotecària – documentalista)
Tel. 93 310 15 55
Correu-e: mnadal@coec.cat

Actualment la biblioteca no està oberta al públic com a sala d’estudi i pel què fa al prèstec, s’ha de fer sol·licitud previa o concertació de cita amb Myriam Nadal.

Guia de la Biblioteca

SERVEI DE PRÉSTEC

Restringit a col·legiats. Caldrà presentar el carnet que els identifica com a tal.

DOCUMENT EN PRÉSTEC

1. Llibres editats posteriorment a 1940

Queden excloses de préstec les publicacions periòdiques, les obres de referència, el fons antic (llibres editats anteriors a 1940) i alguns llibres que per les seves característiques especials es recomanable que no surtin de la Biblioteca.

DURADA DEL PRÉSTEC

El préstec té una durada de 15 dies i es poden prendre dos llibres simultàniament.

Es pot renovar el préstec d’un document sempre que no hagi estat reservat un màxim de 7 dies. La renovació es pot fer per correu-e: mnadal@coec.cat o per telèfon.

IMATGES DE LA BIBLIOTECA


 • Stitched Panorama
 • Stitched Panorama
 • biblioteca_coec_03
 • biblioteca_coec_04
 • biblioteca_coec_05
 • biblioteca_coec_06
 • biblioteca_coec_07
 • biblioteca_coec_08
 • biblioteca_coec_09


REGLAMENT PER A LES DONACIONS A LA BIBLIOTECA

La Biblioteca agraeix les donacions de material bibliogràfic i la confiança dipositada pels donants per a la custòdia i difusió dels documents.

La donació consisteix en la cessió gratuïta d’un document o un conjunt de documents i una forma d’adquisició gratuïta a les biblioteques. De tota manera, el procés per la posada a disposició del públic de les obres donades implica una sèrie de despeses (sobretot pel que fa al transport). I d’altra banda,  la integració d’aquestes obres a la biblioteca pot conduir a un creixement descontrolat d’obres obsoletes a la col·lecció, per la qual cosa és necessari establir una sèrie de condicions per a l’acceptació de les donacions.

 1. Les donacions de material bibliogràfic s’admeten segons el seu valor cultural i bibliogràfic, i de les necessitats dels usuaris. Un cop acceptat el material, la Biblioteca del Col·legi n’esdevé propietària, i, per tant, té la potestat per a decidir la seva ubicació, ús i destí final.
 2. La Biblioteca es reserva el dret d’acceptar o refusar una donació.
 3. La Biblioteca no accepta fons en dipòsit, llevat d’aquells casos en què es consideri de gran interès per a la col·lecció i/o  els usuaris.
 4. Criteris de selecció:
  1. Estat: es rebrà només material en bon estat i que no comprometi la seguretat de la col·lecció existent.
  2. Existència: s’acceptarà només el material que no estigui duplicat, o si ho està, que registri alts nivells d’ús.
  3. Matèria: es valorarà si la temàtica de les obres s’ajusta a l’odontostomatologia.
  4. Publicacions periòdiques: si el títol forma part de la col·lecció, es buscarà completar els anys o els números no existents. Si el títol no forma part del catàleg però és una col·lecció completa, s’acceptarà igualment. Si són números solts no s’acceptaran.
  5. Llibres:  Obres editades en els darrers deu anys i obres considerades fons antic, és a dir, anteriors a 1940, que no formin part del fons de la Biblioteca.

5. Procediment:

  1. Qualsevol donant s’haurà de posar en contacte amb la Biblioteca (mnadal@coec.cat), enviant una relació de les obres que es volen donar.
  2. En el cas de les publicacions periòdiques, es pot comprovar abans a la web del Col·legi si la Biblioteca compta ja amb el fons.
  3. En el termini de 15 dies, la Biblioteca decidirà si accepta la donació o la refusa, i es posarà en contacte amb el donador.
  4. En el cas que la donació sigui acceptada, es concretarà la data de recepció de la donació amb la bibliotecària.
  5. Es realitzarà la tramesa dels documents a l’adreça del Col·legi, Travessera de Gràcia, 95-98, 6ª planta, que anirà a càrrec del donador.
  6. La Biblioteca reconeixerà les donacions rebudes mitjançant una carta d’agraïment.

6. La competència de l’acceptació de donacions correspon a la Bibliotecària, que comptarà amb la Junta de Govern del Col·legi en cas de dubte.

7. Les obres que s’incorporin al fons de la Biblioteca rebran el tractament documental necessari per incorporar-les al catàleg.

8 La donació és irreversible. Això vol dir que, un cop donades les obres a la Biblioteca per un particular, el donant cedeix tots els drets sobre aquell document al Col·legi, perquè aquest en faci l’ús que consideri més adient.

9 Només s’acceptaran les donacions que compleixin els criteris exposats en aquest document.

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Ofertes de Treball
Sector Odontològic no Assistencial
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes