CAT
CAS
 » Contacte

ContactarL’atenció presencial es realitza amb cita prèvia.
És obligatori l’ús de mascareta per accedir a l’interior de les seus del COEC.

COEC

Travessera de Gràcia 93-95
08006 Barcelona
Horari d’atenció al col·legiat: de dilluns a divendres, de 8 a 18 hores (de 15 a 18 hores només de forma telemàtica).
Els tràmits presencials de Col·legiacions i d’emissió de Certificats Digitals només s’atenen amb CITA PRÈVIA en horari de matins.

5 de gener, horari de 8 a 15h.

Seu Provincial de Girona

C. Pare Claret, 43, 1º2º
17002 Girona
Dilluns, Dimarts i Divendres de 8:00h a 15:00h / Dimecres i Dijous, de 8:00 a 19:00h

Seu Provincial de Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2º1º
43003 Tarragona
De Dilluns a Dijous de 9:00h a 13:00h i de 15:30h a 18:30h i Divendres de 9:00h a 13:00h.

Seu Provincial de Lleida

Av. Blondel, 54 2on 2a edif. Catalunya
25001 Lleida
De dilluns a divendres de 8:00h a 16:00h.

ADMINISTRACIÓ:

  extensió
telefònica
correu
electrònic
›Cap d'Administració    
Olga Ferrer 440
›Assistent de Direcció    
Ester Olivé 466
 
Assessoria Jurídica:  
Sol Mestre 460
Patricia Catalina 431
 
Cursos i lloguer d'Espais:  
 
Secretaria:  
Myriam Nadal 404
Francesca Suàrez 411
Nerea Zuriguel (Recepció) 400
 
 
Comptabilitat: 465
 
 
Biblioteca:    
Myriam Nadal 404
 
JUNTA DE GOVERN:

President:   
German Pareja Pané  
   
Vicepresident:  
Toni Gómez Jiménez
   
Secretari:  
Armando Badet de Mena
   
Vicesecretari:  
Xavi Marco Cairó
   
Tresorer:  
Jordi Pejoan Fernández
   
Comptador:  
Toni Caro García
   
Vocals:  
Adriana Casá Gallo
Enric Pou Cortadellas
Maria Terrades Oliver
Carlos Aparicio González
Maria José Guerrero Torres
Elias Casals Peidró

COMISSIONS:

Per contactar amb qualsevol Comissió del COEC, podeu enviar un correu electrònic a coec@coec.cat indicant a l'Assumpte el nom de la Comissió a la qual us esteu adreçant. Per a més informació sobre les Comissions, consulteu l'apartat Comissions del COECSi és col·legiat i vol enviar-nos un missatge:

* camps obligatoris
Política de privacitat web Política de privacidad web

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de donar-li reposta a la seva sol·licitud; gestionar el servei sol·licitat; gestionar el registre de Col·legiats d’aquesta corporació; desenvolupar la resta de funcions previstes als seus Estatuts i a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per informar-me per mitjans electrònics o altres sobre assumptes i serveis del meu interès professional. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i l’interès legítim del COEC. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació enviant un correu electrònic a l'adreça coec@coec.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@coec.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals del COEC o habilitació legal. Preguem comuniqui de forma immediata qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes