Anar a la pàgina d'Inici

Col·legiat/da, des d’ara ja pots generar els teus certificats de col·legiació i de responsabilitat civil des del teu propi Espai Personal

Hem incorporat una nova funcionalitat a l’Espai Personal dels col·legiats COEC que permet l’auto-generació de certificats oficials en format digital, els quals incorporen un sistema de seguretat que permet verificar la validesa del document per part de tercers mitjançant un codi QR i una URL únics que el document porta incorporats de forma automàtica.

Des d’ara, podeu generar els vostres certificats de col·legiació i de responsabilitat civil (en aquest segon cas, només aquells de vosaltres que estigueu adherits a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva contractada pel COEC), directament des del vostre Espai Personal, i els tindreu disponibles de forma immediata. La vigència de cada document és de tres mesos des de la seva data d’emissió.

Qualsevol tercer que disposi del certificat, ja sigui en format digital o imprès, podrà comprovar-ne la seva veracitat executant el codi QR del document, o obrint a un navegador l’enllaç URL. Se li obrirà el “Validador de Certificats” del COEC i en pantalla podrà comparar les dades de l’original del document versus el certificat que li han lliurat. En cas de divergència, les dades que es mostren en pantalla són les dades autèntiques.

Podeu descarregar els certificats anant al vostre Espai Personal, Perfil – Les meves dades, pestanya “Documents” i clicar a “+Generar certificat”. Aquí trobareu una guia pas a pas de com fer-ho.

 

L’Espai Personal COEC us dona accés a múltiples funcionalitats i tràmits en un sol clic des del vostre ordinador, de forma fàcil, còmoda i segura.

 • Consultar i descarregar factures i certificat anual de quotes per la declaració de la renda
 • Fer tràmits i gestions amb el col·legi
 • Generar i personalitzar models de consentiment informat
 • Fer receptes en paper, i electròniques via REMPe
 • Accés a documentació d’interès, vídeos formatius
 • i moltes més opcions i noves funcionalitats que es van incorporant progressivament.

És molt important que mantingueu actualitzades les teves dades al vostre perfil de l’Espai Personal COEC. A més de ser una obligació col·legial, comunicar al COEC l’actualització de dades resulta decisiu per poder fer gestions telemàtiques o exercir els drets col·legials. Cal tenir informat al COEC un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònics únics i personals, no compartits amb altres col·legiats, que juntament amb el vostre DNI permeten una identificació unívoca.

A l’Espai Personal podeu comprovar les dades que figuren al vostre Perfil. Si heu de comunicar una nova adreça, modificar o informar l’email de registre o el telèfon mòbil, descarregue-vos el formulari “Actualització de Dades Personals” que trobareu a la pestanya “Espai Docs > Gestió i Tràmits” i envieu-lo seguint les indicacions del document.

Com activar l’Espai Personal? Si encara no sou usuari de l’Espai Personal, demaneu l’activació i rebreu un email al compte de correu electrònic de registre al COEC amb les credencials i un enllaç per completar la validació del vostre Espai Personal privat:

Demanar l’activació de l’Espai Personal COEC 

Si ja disposeu d’Espai Personal però no recordeu la contrasenya, aneu al portal d’accés de l’Espai Personal  i cliqueu a la opció “He oblidat la meva contrasenya”. Rebreu un email al compte de correu electrònic que teniu registrat al COEC per restablir-la.

Per a qualsevol dubte, contacteu-nos a coec@coec.cat o al 933 101 555.

RECOMANACIONS PELS PACIENTS DE CLÍNIQUES DENTALS QUE TANQUIN SOBTADAMENT

Davant del cas d’un tancament sobtat d’una clínica dental, donem tot seguit unes recomanacions als pacients que puguin trobar-se afectats pel tancament de la clínica on eren assistits, o quan aquesta estigui a punt de tancar:

 1. El pacient té dret d’accés a la història clínica. Això implica poder obtenir una còpia de la mateixa o un informe d’assistència, incloent l’entrega de les proves diagnòstiques realitzades com radiografies, motllos, ortopantomografies, etc. per poder mantenir, en cas de tancament de la clínica, una correcta  continuïtat assistencial en una altra clínica dental si així ho vol el pacient. Si la clínica manté encara la seva activitat assistencial caldrà adreçar-se directament a aquesta. En el cas de no obtenir resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes es pot presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per la no atenció del seu dret d’accés o denunciar-ho al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici d’altres accions. En el supòsit que la clínica encara estigui oberta i no s’atengui la petició de dret d’accés   un cop transcorregut el  termini d’un mes preceptiu,  pot adreçar-nos un correu electrònic a coec@coec.cat identificant l’odontòleg que ostenta el càrrec de  responsable assistencial de la mateixa, les dades de la clínica,  juntament amb una còpia de la petició realitzada i les  seves dades de identificació  i de contacte als efectes que el COEC pugui  intercedir pel compliment de la petició.

 

 1. En cas que el tractament s’hagi finançat amb un crèdit atorgat de manera específica vinculat al tractament,  i aquest no s’hagi finalitzat, el pacient té  dret al retorn total o parcial dels imports que ha estat abonant a l’entitat financera en funció  del tractament que resti. Per demanar-ho caldrà:

–  Interposar reclamació davant de l’entitat financera amb la qual es tingui el crèdit vinculat sempre i quan:

 • el tractament no s’hagi realitzat en tot o en part o no respongui el que es va pactar.
 • el pacient hagi reclamat judicial o extrajudicialment davant de la Clínica Dental i no hagi obtingut la satisfacció a que té dret.

–   En el cas que l’entitat financera no doni resposta, aquesta no sigui satisfactòria  o continuï cobrant els rebuts, pot presentar una reclamació davant del Banco de España.

 

 1. Presentar una reclamació davant les autoritats de consum en el cas de vulneració delsdrets com a consumidor (com no facilitar un pressupost, no entregar còpia de la factura, no realitzar el tractament que ha estat pressupostat, etc. ). Podeu adreçar-vos als serveis públics de consum (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum; en el seu web trobareu informació en relació als consumidors.

 

En el cas que no s’hagi finalitzat el tractament, qualsevol perjudici econòmic  que es pugui haver produït com a conseqüència del tancament sobtat de la clínica dental és responsabilitat de  l’empresa titular de la clínica, i no dels professionals sanitaris que hagin participat en l’assistència, atès que aquests no intervenen  en la decisió empresarial del tancament.

Per a l’exercici dels vostres drets podeu consultar al vostre assessor jurídic, i també podeu adreçar un correu electrònic  a coec@coec.cat. No s’atendran consultes telefòniques ni tampoc presencials en relació a aquest assumpte.

 

Informació per dentistes:

SUPORT PELS COL·LEGIATS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT O RISC DE TANCAMENT DE LA CLINICA DENTAL ON TREBALLEN