Formulari d'inscripció

REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA

COEC

Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (Auxiliars i/o Higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora actuar com a “Avalador” per al seu personal Auxiliar o Higienista. També pot només actuar d’Avalador d’aquests tercers. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’Avalador.
Per realitzar el curs d'Urgències Mèdiques, és imprescindible acreditar que l'assistent té coneixements d'RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica), aportant en el camp "Justificant" PDF de la titulació cursada en els últims dos anys.
En cas de voler inscriure a més de 8 persones alhora, preguem que abans d'emplenar el formulari, ens contactin a: Nestor Romero (nromero@coec.cat)

Dades del col·legiat COEC / Avalador

No faci servir guions.
NIF: 8 números + lletra

Dades de personal avalat

Avís legal: D'acord amb el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (articles 19, 20 i 21) en relació amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal (articles 5, 6 i 11) us informem que les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb la finalitat d'atendre la present sol·licitud. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un correu electrònic a coec@coec.net (ref. "Tractament de dades").