Conferència gratuïta adreçada exclusivament a Col·legiats i Col·legiades COEC en actiu.

La Inspecció de Treball a les Clíniques Dentals
Data: dijous 16 d’abril de 2020
Horari: 10:00 a 13:00h.
Lloc: Auditori COEC

Xerrada enfocada a repassar el marc actual vigent a les clíniques dentals, des d’un punt de vista laboral. Resoldrem els principals dubtes i qüestions en que es poden trobar les clíniques dentals i els seus professionals davant d’una Inspecció de Treball.

  1. L’ESCENARI ACTUAL
  2. EL TREBALLADOR PER COMPTE ALIÈ
  3. EL TREBALLADOR AUTÒNOM
  4. ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
  5. TORN DE PREGUNTES
Ponents:
  • Sr. Antoni Albesa, Inspector de Treball Emèrit
  • Sr. Edgar Sala AGS Servei COEC, Llicenciat en Economia (UAB) i Gestor Administratiu
  • Sra. Maia Mateo AGS Servei COEC, Llicenciada en Economia (UB) i Màster en Direcció Econòmic-Financera (ESADE)