PREU INSCRIPCIONS
Col.legiats COEC : 50.- €
Col.legiats COEC menys de 2 anys antiguitat col·legiació: 0 €
Col.legiats NO COEC: 150.- €

PERIIMPLANTITIS: ¿ÉS POSSIBLE LA PREVENCIÓ?
DR. MANUEL CABEZAS MORENTE i DRA. MARTA PEÑA FERRER
Dissabte, 22 DE FEBRER 2020
9:30 A 13:30  COEC
Acreditadions 9:00h. 

 
OBJECTIUS
Millorar el coneixement sobre l'etiologia i factors de risc que modulen les malalties periimplantaries
basat en l'evidència actual i el seu abordatge terapèutic.
a) Conèixer els diferents enfocaments terapèutics en funció de l'grau i severitat de l'afectació
periimplantaria
b) Potenciar el maneig d'eines preventives que possibilitin el manteniment de la salut dels
teixits periimplantarios
 
PROGRAMA
enfocaments preventius i terapèutics basats en l'evidència
a) Definició, etiologia, patogènia, factors de risc i prevalença de les malalties
periimplantarias.
b) Diagnòstic i classificació
c) Fases del tractament periimplantari:
i. Prevenció primària: la importància de la planificació i detenció primerenca del problema.
manteniment en salut
ii. Prevenció secundària: patologia instaurada - selecció del tractament adequat per a
cada cas. tractament quirúrgic i no quirúrgic i no quirúrgic de les patologies
periimplantarias.
iii. Prevenció terciària: manteniment i supervivència a llarg termini dels implants
afectats.
d) Discussió i conclusions finals: aplicacions clíniques en la pràctica diària
 
  
PONENTS
 
MANUEL CABEZAS MORENTE
Nº Col.legiat COEC 6069                                                                
1999 - 2004 Licenciat en Odontología Universitat Alfonso X el Sabio (Madrid)
Julio, 2004 Director d´instalacions de radiodiagnóstic dental. Institut de Formaciò Científica i Tecnológica S.A. (Madrid)
2012-2015 Màster en Periodoncia e Implants
Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
2012-2014 Màster Oficial en Investigació Clínica i de Materials en la Odontología. Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
2015-2016 Màster en Estética Dental Avançada. Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
 
 MARTA PEÑA FERRER
Nº Col.legiat COEC 6689
cid:0EB9DB19-AE8E-4100-AD05-36BF0D5B786B
Licenciada en odontología, Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster en Periodoncia e Implants, Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Diplomate European Board of Periodontology and Dental Implants (EFP)
Professora associada Departament Integrada, Universitat Internacional de Catalunya
(UIC)
Professora associada Màster Periodoncia e Implants, Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Práctica Privada Periodoncia e Implants
 
  
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA

DATA I HORARIS
Dissabte  22 de febrer de 2020
Horari curs: de 09:30h a 13:30h.
Acreditacions: de 09:00 a 09:30h. Es prega màxima puntualitat.
 
DURADA
3,5 hores lectives
  
AFORAMENT
330 places
  
SEU
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/