CAT
CAS
 » Espacio colegial » Comisión Social – Formulario

Comisión Social – Formulario

* Camp obligatori / Campo obligatorio
DISPONIBILITAT

 » Dilluns
 » Dimarts
 » Dimecres
 » Dijous


Tipos de ejemplos válidos doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Tamaño máximo del archivo: 1mb.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat d’incloure les meves dades al llistat de voluntaris de la Clínica Odontològica Solidària del COEC i gestionar la meva participació com a voluntari. La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat i l’interès públic. He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93 – 95 08006 Barcelona. Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat. He estat també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment. No es farà cessió de les dades recollides a excepció que es faci en compliment d’una obligació o un requeriment legal. Se que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la finalitat de què aquests responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot moment.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Buscador de Colegiados
Buscador de Clínicas
Buscador de Sociedades Profesionales
Área Privada Colegial
Bolsa de Trabajo
Clínicas -compra, venta, alquilar y traspaso- e Instrumental Odontológico
Observatorio de la Publicidad
Trabajar en el extranjero - Guía DIP
Ventanilla Única de Dentistas
Solicitud de usuario RIDO