CAT
CAS

Neix l’Agrupació de Dentistes de Catalunya dins del sindicat Metges de Catalunya

L’objectiu de la interrelació del COEC i Metges de Catalunya es establir un marc de condicions laborals i professionals dels dentistes assalariats de les empreses sanitàries del sector i de les companyies asseguradores. Per aconseguir-ho, es planteja intentar implantar un conveni col·lectiu per a dentistes amb contracte laboral en la pràctica privada alhora que continuar garantint les condicions dels odontòlegs que treballen a la sanitat pública.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) no pot crear cap sindicat ni cap patronal dins de la seva estructura jurídica. Tot i això sí que el COEC pot promoure entre els seus col·legiats la creació d’estructures d’aquest tipus així com informar-los de les existents. Com a col·lectiu dins la sanitat pública amb una xifra de treballadors molt baixa comparada amb la dels metges, la creació d’un sindicat propi de dentistes no obtindrà mai cap representativitat electoral ni podrà convertir-se en representant dels dentistes en les juntes de personal o comités d’empresa. D’altra banda, la infraestructura, l’experiència i el coneixement que té el sindicat Metges de Catalunya (MC) és una aposta segura on els dentistes que treballen per compte d’altri poden trobar un sindicat de referencia que els doni información i assistència jurídica des del moment en que s’afiliin.

Gràcies a la proposta que va nèixer durant les reunions entre la candidadura d’El Nou COEC, presidida pel Dr.Antoni Gomez, i el Comité Executiu de Metges de Catalunya (MC), aquesta entitat ha decidit incorporar ara a la seva estructura organitzativa una agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs. Aquesta va ser la proposta que dos delegats dentistes del sindicat van traslladar a la directiva del sindicat abans de les eleccions al COEC i que ara s’ha debatut en el Consell Executiu de Metges de Catalunya per valorar-ne finalment la seva aprovació i constitució, tal com preveuen els Estatuts de MC (article 42). El reglament de l´Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) va ser aprovat en data 22 de juliol de 2014. L´ADC començarà la seva activitat orgànica a partir de setembre i us convidem des de ja mateix a afiliar-vos a Metges de Catalunya per ser-ne partíceps. Actualment, gairebé un centenar de dentistes són afiliats a Metges de Catalunya i seran membres de l’ADC però volem que aquest xifra augmenti i que els dentistes representin una força pròpia dins de Metges de Catalunya.

La constitució de l’agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs de Metges de Catalunya ha de contribuir a donar més “visibilitat, rellevància i operativitat” a aquest col·lectiu dins l’organització i alhora ha d’actuar com un “trampolí” per a l’increment de la representativitat dels dentistes als comitès d’empresa i a les juntes de personal.

Pots afiliar-te aquí a Metges de Catalunya com a odontòleg o estomatòleg

Fruït d’aquesta col·laboració el proper  dia 30 de setembre es realitzarà la xerrada “Tipus de contractes laborals: els coneixes? Problemàtica entorn al treballador autònom” al COEC de 20:30 a 22:00 hores (inscripcions aquí) a càrrec de la Sra. Teresa Blasi (Advocada del Col·lectiu Aide) en un acte coorganitzat pel COEC i la Fundació Metges de Metges de Catalunya.

10 RAONS PER AFILIAR-SE COM A DENTISTA A METGES DE CATALUNYA

 1. Capacitat. Metges de Catalunya és l’únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
 2. Representativitat. Metges de Catalunya és el sindicat mèdic amb major afiliació de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
 3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
 4. Responsabilitat. Metges de Catalunya és la veu de molts professionals mèdics i defensa els seus drets professionals i laborals amb compromís de responsabilitat.
 5. Professionalitat. Metges de Catalunya són metges i dentistes i coneixen els problemes dels metges i dentistes. Aquesta proximitat facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
 6. Independència. La llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
 7. Participació. Metges de Catalunya promou la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
 8. Transparència. L’activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
 9. Assessorament. Metges de Catalunya ofereix un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
 10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.

 

Condicions d’afiliació
La quota d’afiliació a Metges de Catalunya és de 30€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

Urgències dentals agost 2018

Us recordem que s’ha activat el formulari per inscriure’s a la borsa dels dentistes que treballen a l’estiu (mes d’agost). El termini per accedir a aquest formulari i deixar les vostres dades finalitza el 13 de juliol. Tan bon punt s’hagin comprovat que les clíniques estiguin degudament autoritzades pel Departament de Salut, sortirà publicat un llistat amb totes les clíniques dentals inscrites que serà visible des de l’inici web, a través d’un bàner situat al lateral de la pàgina.

Accediu al formulari

[ALERTA AEMPS] Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Es tracta d’una Alerta corresponent als Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

El Fabricant és Sirona Dental Systems GmbH (Alemanya) i el seu Distribuïdor és Henry Schein España, S.A., Avda. de la Albufera, 153 (Madrid).

L’Empresa fabricant ha incorporat una nova advertència en el manual d’usuari d’aquests Equips CEREC. A l’igual que molts d’altres sistemes d’impressió òptica, la càmera CEREC Omnicam utilitza llum pulsada. En casos excepcionals, la llum pulsada d’aquests Equips podria provocar atacs epilèptics, motiu pel qual:

 • Els pacients als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no han de sotmetre’s a tractament amb els mencionats equips CEREC Omnicam;
 • Els dentistes i assistents als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no poden treballar amb aquests equips.

 S’adjunta documentació:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la Empresa (1)

Nota de aviso de la empresa (2)

Comunicat: Atenció a pacients d’iDental per part de col·legiats COEC

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

Els successos que han desembocat en el tancament de les clíniques iDental han provocat un fort rebuig i una gran inquietud en la població. El COEC ha realitzat diverses actuacions per encarar la situació. Ha promogut accions penals contra la clínica i els seus responsables per posar en coneixement dels tribunals de justícia fets que podrien ser constitutius de diversos delictes. Així mateix s’ha reunit amb diverses administracions i institucions a fi de donar resposta a les necessitats dels pacients afectats per aquesta situació. Un número important d’aquests pacients, que han vist interromput el seu tractament, continuen pagant els rebuts que els carrega la financera que ha finançat el cost del tractament. Com a conseqüència d’això és possible que a les seves consultes arribin alguns d’aquest pacients sol·licitant l’emissió d’un informe que acrediti que el tractament pressupostat no s’ha completat i ha quedat inconclús, atès que aquests informes són un element de prova per justificar la interrupció del pagament de les quotes pendents de pagament a la financera. Davant aquesta situació el COEC creu convenient realitzar les següents consideracions:

 1. Qualsevol pacient que sol·liciti a un dentista un examen i diagnòstic té dret a que el professional emeti un informe clínic en el que es descrigui el seu estat bucodental. És molt important que el pacient entengui que aquest document no és un informe pericial sinó un informe de diagnòstic, i és recomanable que així es faci constar també en el propi informe.
 2. Convé recordar que conforme les normes deontològiques de la professió si un professional decideix emetre un informe pericial no pot realitzar cap tractament al pacient. Cal escollir entre una cosa o l’altra. Per contra, l’emissió d’un informe de diagnòstic, és compatible amb la realització al pacient del tractament que pugui necessitar.
 3. Abans de realitzar cap diagnòstic i d’emetre un informe, cal informar al pacient del preu o honoraris professionals pel treball a realitzar. És del tot recomanable que el pressupost consti per escrit i sigui lliurat al pacient, obtenint també per escrit la conformitat del pacient amb el mateix. Si el professional optés per realitzar de manera gratuïta els esmentats treballs per raons altruistes i solidaries, també cal informar-ne amb caràcter previ al pacient, preferentment, de forma escrita.
 4. El COEC ha d’advertir als seus col·legiats i col·legiades que la controvèrsia entre un pacient i iDental pot desembocar en un procediment judicial, en el que pot ser citat el professional per a que comparegui el dia del judici per ratificar l’informe emès i/o declarar en relació a la situació bucodental del pacient.
 5. Per últim, en el cas que un professional opti per assumir algun tractament inconclús, és important adoptar algunes cauteles per evitar que més endavant se’l pugui responsabilitzar dels deficients resultats o efectes adversos derivats del tractament previ a la seva intervenció. A tal efecte, és fonamental documentar de la manera més amplia i precisa la situació bucodental del pacient abans del tractament que es proposa emprendre el nou professional que atén al mateix. El professional ha d’obtenir la conformitat escrita del pacient al corresponent consentiment informat en el que de manera molt clara, precisa i entenedora s’expliqui al pacient el seu diagnòstic present, el tractament que s’aconsella dur a terme i possibles alternatives i els riscos i efectes negatius que els tractaments poden comportar per la seva salut.

El COEC és conscient de la greu i difícil situació que afronten els pacients d’iDental, però correspon a cada professional, amb llibertat i respecte a la legalitat vigent, escollir entre les diverses opcions abans exposades si rep la visita d’algun pacient d’iDental.

Ben cordialment,

Antoni Gómez Jiménez
President

Barcelona, a 21 de juny de 2018

El COEC presenta “El teu dentista et pot salvar la vida”, una campanya per promoure la detecció precoç del càncer oral

 

Coincidint amb el Dia Europeu contra el Càncer Oral, el passat 12 de juny, el Col·legi va presentar una nova campanya de comunicació per tal de promoure la detecció precoç del càncer oral. Es tracta de recordar a la població en general que anar regularment al dentista permet detectar el càncer oral de forma precoç i millorar-ne el pronòstic. Per tant, la visita periòdica al dentista per revisar la salut bucodental esdevé un factor determinant. Segons la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), el 90% dels casos de càncer bucal i orofaringe són fàcilment detectables amb una simple inspecció per part del professional que després es confirma per mitjà d’una biòpsia.

 

El càncer oral representa entre el 3 i el 5% de tots els casos que es diagnostiquen a Catalunya. El 2016, se’n van registrar 1.142 (850 en homes i 292 en dones), dels quals 370 van ser mortals. Per tant, 1 de cada 4 casos, aproximadament, és mortal, majoritàriament perquè es diagnostica en un estadi molt avançat de la malaltia. Entre els principals factors de risc per desenvolupar un càncer oral hi ha el consum de tabac i/o alcohol. Segons dades del Departament de Salut, el càncer oral és, aproximadament, quatre vegades més prevalent entre els fumadors que entre les persones que no fumen. I, en el cas de les persones que fumen i també consumeixen alcohol regularment, el risc augmenta entre 6 i 15 vegades.

 

El president dels COEC, Dr. Antoni Gómez, explica el doble objectiu de la campanya, anomenada “El teu dentista et pot salvar la vida”: “D’una banda, volem que la població es prengui més seriosament la seva salut bucodental i, per tant, sigui conscient dels riscos que comporta no anar al dentista periòdicament i, de l’altra, també volem posar en valor el paper dels dentistes com a prescriptors de salut”.

 

EL TEU DENTISTA ET POT SALVAR LA VIDA

La campanya “El teu dentista et pot salvar la vida” s’està difonent a través de les xarxes socials del Col·legi i inclou dos vídeos publicitaris. A més, a la façana de la seu col·legial s’hi ha instal·lat un vinil de 5 x 2 metres que reprodueix la imatge i el missatge de la campanya. Coincidint amb el Dia Europeu Contra el Càncer Oral també es van distribuir llaços liles amb topos blancs, perquè les persones que així ho desitgessin poguessin mostrar el seu compromís amb la lluita contra aquesta malaltia.

 

 

Comunicat del COEC sobre el tancament d’iDental Girona

El COEC va interposar ahir, dia 6 de juny de 2018, una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra contra iDental Girona, per la presumpta comissió dels delictes contra la salut pública, lesions i intrusisme professional així com altres il·lícits penals comesos en el sí d’aquesta clínica.

El COEC ha sol·licitat a la denúncia que sigui intervinguda la documentació obrant a la clínica donat que les històries clíniques dels pacients contenen proves de la presumpta comissió dels delictes i són necessàries per tal que els pacients puguin reclamar judicialment les males praxis comeses, que han estat manifestades pels pacients, i puguin continuar els seus tractaments en altres clíniques dentals.

A banda, avui hem tingut constància del tancament de les seves instal·lacions.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

[ALERTA AEMPS] Unitat obturació Elements amb atacadors de calor Buchanan

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís sobre el Cessament de la distribució de les unitats d’obturació Elements i advertències de seguretat, degut a que els atacadors de calor Buchanan quan s’utilitzen amb aquestes unitats d’obturació poden sobreescalfa-se i superar les especificacions internes del Fabricant (Sybron Endo. Estats Units), així com la temperatura de funcionament que s’indica a les instruccions d’ús. 

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Implants dentals cònics Tapered Screw-Vent® MTX

Notificació d’alerta de vigilància de productes sanitaris per l’AEMPS:

Retirada del mercat del Lot nº 63781164 dels Implants dentals cònics Tapered Screw-Vent® MTX, referència TSVM4B10, degut a que les etiquetes de l’historial del pacient indiquen, de manera incorrecta una altra referència i nº de lot, concretament: ref. TSVB10; lot 63773888.

El Fabricant és Zimmer Dental (EEUU) i el seu Distribuidor és Biomet 3i Dental Ibérica SLU. (Cornellà de Llobregat-Barcelona).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Freses Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050)

Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS:

retirada del mercat de tots els lots de les Freses Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050), degut a un problema relacionat amb el disseny del producte, que pot causar un deteriorament temporal o reversible, al poder realitzar-se una cavitat en l’os amb un tamany superior al desitjat.

El Fabricant és Alpha- Bio Tec. Ltd., (Petach Tikva, Israel) i  el seu Distribuïdor és Medical 10 S.L. (Málaga).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Pilars angulats de RePlant®

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de seguretat sobre tres lots de Pilars angulats de RePlant®, números de peça 6050-52-60, números de lot 45353, 66011 i 75850.

El Fabricant és Implant Direct Sybron Manufacturing LLC (EEUU)  i  el seu Distribuïdor és Implant Direct Iberia S.L. (Madrid). L’Empresa ha detectat la possibilitat de que aquests productes no compleixin les especificacions del disseny, motiu pel qual han estat retirades del mercat.

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

Comunicat del COEC sobre iDENTAL. Interposició de denúncia penal

Amb motiu del tancament sobtat de les Clíniques iDental, el COEC ha interposat el dia 28 de maig de 2018 una denúncia davant dels jutjats del penal contra les mateixes, pels delictes contra la salut pública, estafa, publicitat enganyosa, lesions i contra la Seguretat Social, que els responsables d’aquestes podrien haver comés; tot això d’acord a les més de 120 reclamacions rebudes al COEC, des de finals de l’any 2016, en les que els pacients de les Clíniques iDental han posat de manifest una multitud de casos de mala praxi, denegació d’auxili, interrupció dels tractaments i abandonament dels pacients, nombrosos supòsits de pròtesis deficients i tractaments mal planificats i executats.

INSCRIPCIÓ:
Urgències dentals
Agost 2018
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO