CAT
CAS

Neix l’Agrupació de Dentistes de Catalunya dins del sindicat Metges de Catalunya

L’objectiu de la interrelació del COEC i Metges de Catalunya es establir un marc de condicions laborals i professionals dels dentistes assalariats de les empreses sanitàries del sector i de les companyies asseguradores. Per aconseguir-ho, es planteja intentar implantar un conveni col·lectiu per a dentistes amb contracte laboral en la pràctica privada alhora que continuar garantint les condicions dels odontòlegs que treballen a la sanitat pública.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) no pot crear cap sindicat ni cap patronal dins de la seva estructura jurídica. Tot i això sí que el COEC pot promoure entre els seus col·legiats la creació d’estructures d’aquest tipus així com informar-los de les existents. Com a col·lectiu dins la sanitat pública amb una xifra de treballadors molt baixa comparada amb la dels metges, la creació d’un sindicat propi de dentistes no obtindrà mai cap representativitat electoral ni podrà convertir-se en representant dels dentistes en les juntes de personal o comités d’empresa. D’altra banda, la infraestructura, l’experiència i el coneixement que té el sindicat Metges de Catalunya (MC) és una aposta segura on els dentistes que treballen per compte d’altri poden trobar un sindicat de referencia que els doni información i assistència jurídica des del moment en que s’afiliin.

Gràcies a la proposta que va nèixer durant les reunions entre la candidadura d’El Nou COEC, presidida pel Dr.Antoni Gomez, i el Comité Executiu de Metges de Catalunya (MC), aquesta entitat ha decidit incorporar ara a la seva estructura organitzativa una agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs. Aquesta va ser la proposta que dos delegats dentistes del sindicat van traslladar a la directiva del sindicat abans de les eleccions al COEC i que ara s’ha debatut en el Consell Executiu de Metges de Catalunya per valorar-ne finalment la seva aprovació i constitució, tal com preveuen els Estatuts de MC (article 42). El reglament de l´Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) va ser aprovat en data 22 de juliol de 2014. L´ADC començarà la seva activitat orgànica a partir de setembre i us convidem des de ja mateix a afiliar-vos a Metges de Catalunya per ser-ne partíceps. Actualment, gairebé un centenar de dentistes són afiliats a Metges de Catalunya i seran membres de l’ADC però volem que aquest xifra augmenti i que els dentistes representin una força pròpia dins de Metges de Catalunya.

La constitució de l’agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs de Metges de Catalunya ha de contribuir a donar més “visibilitat, rellevància i operativitat” a aquest col·lectiu dins l’organització i alhora ha d’actuar com un “trampolí” per a l’increment de la representativitat dels dentistes als comitès d’empresa i a les juntes de personal.

Pots afiliar-te aquí a Metges de Catalunya com a odontòleg o estomatòleg

Fruït d’aquesta col·laboració el proper  dia 30 de setembre es realitzarà la xerrada “Tipus de contractes laborals: els coneixes? Problemàtica entorn al treballador autònom” al COEC de 20:30 a 22:00 hores (inscripcions aquí) a càrrec de la Sra. Teresa Blasi (Advocada del Col·lectiu Aide) en un acte coorganitzat pel COEC i la Fundació Metges de Metges de Catalunya.

10 RAONS PER AFILIAR-SE COM A DENTISTA A METGES DE CATALUNYA

  1. Capacitat. Metges de Catalunya és l’únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
  2. Representativitat. Metges de Catalunya és el sindicat mèdic amb major afiliació de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
  3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
  4. Responsabilitat. Metges de Catalunya és la veu de molts professionals mèdics i defensa els seus drets professionals i laborals amb compromís de responsabilitat.
  5. Professionalitat. Metges de Catalunya són metges i dentistes i coneixen els problemes dels metges i dentistes. Aquesta proximitat facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
  6. Independència. La llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
  7. Participació. Metges de Catalunya promou la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
  8. Transparència. L’activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
  9. Assessorament. Metges de Catalunya ofereix un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
  10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.

 

Condicions d’afiliació
La quota d’afiliació a Metges de Catalunya és de 30€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

EL COEC EN DEFENSA DELS SEUS COL·LEGIATS: QUEIXA A L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El COEC ha interposat una queixa davant de l’Institut Català de la Salut (ICS) en tenir coneixement de que a un dentista col·legiat del COEC se l’ha exclòs d’un procés de selecció per cobrir una vacant de director d’un equip d’atenció primària, considerant l’ICS que no acomplia el requisit de ser un facultatiu.

En aquesta carta, el President del COEC exposa que la categoria de facultatiu engloba també els odontòlegs, no únicament als llicenciat en medicina i cirurgia. En aquest sentit, l’article 1.2 de la Llei 10/1986, sobre odontòlegs i d’altres professionals relacionats amb la salut dental, indica que “els odontòlegs tenen capacitat professional per a realitzar el conjunt d’activitats de prevenció, diagnòstic i tractament relatives a les anomalies i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos”. També i en relació amb l’article 1.3 de l’esmentada llei “els odontòlegs podran prescriure medicaments, pròtesis i productes sanitaris corresponents a l’àmbit del seu exercici professional”.  Els odontòlegs, com que són facultatius legalment reconeguts, poden prescriure als pacients qualsevol tipus de medicament dintre de l’àmbit del seu exercici professional, així com prevenir, diagnosticar i tractar anòmales i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos.

El COEC fa constar que no hi ha doncs en aquest sentit cap motiu conegut pel qual s’hagi hagut de retirar la candidatura del dentista col·legiat i sol·licita que sigui readmés en el procés selectiu.

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té com un dels seus principals objectius vetllar i defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades.

Aquí podeu veure la carta adreçada a l’ICS.

 

Exitosa arrencada del seminari de Promoció de la Salut a la Feina organitzat pel COEC

El passat 19 d’octubre es va celebrar la primera edició del seminari de Promoció de la Salut a la Feina: La cura de la salut del professional – Burnout organitzat pel COEC amb l’objectiu d’ajudar a una vivència més satisfactòria a la feina i prevenir l’estrès laboral i el desgast professional. Hi van prendre part 15 col·legiats que en van fer una valoració molt positiva.

El seminari incorpora recursos metodològics dissenyats específicament per als dentistes per tal que els professionals puguin transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant, millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als pacients.

L’equip docent està compost per la Dra. Cristina Abadia Castelló (metgessa del Treball i formadora de gestió emocional en l’àmbit sanitari), la Dra. Maria Pau González Gómez de Olmedo (doctora en Psicologia i coordinadora de formació de la Fundació Galatea) i la Dra. Montserrat Plana Fernàndez (psicoterapeuta i consultora en lideratge, grups i organitzacions).

Es tracta d’un curs de 4h de durada, gratuït i adreçat a tots els col·legiats. Els professionals que estiguin interessats a participar-hi ho podran fer en una de les 3 pròximes edicions, previstes en les següents dates: divendres 19-01-2018, de 10 h a 14h; divendres 13-04-2018, de 16h a 20h i dissabte 07-07-2018, de 10h a 14h. Donat que les places són limitades a 20 per sessió, es necessari inscriure-s’hi, prèviament, a través del següent enllaç.

Història clínica i consentiment informat

La història clínica és el procés que, generat en l’àmbit de la relació dentista-pacient, té per objecte aportar totes les dades pato-biogràfiques d’importància per al pacient, descobertes i interpretades pel dentista, i que són considerades rellevants per establir un diagnòstic i instaurar una teràpia. 

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació mèdica relativa a la seva salut.

Trobareu informació detallada d’aquests procediments i de com gestionar-los correctament a la vostra clínica dental en aquest enllaç.

ELECCIONS COEC 2017: S’IMPLANTA EL VOT ELECTRÒNIC

Per primer cop en la història del Col·legi, els col·legiats podran exercir el seu dret a vot de forma telemàtica a les eleccions col·legials, convocades pel mes que ve, per escollir la Junta de Govern per als pròxims quatre anys.

 

La votació telemàtica es produirà entre els dies 21 i 24 de novembre. Els col·legiats que ho desitgeu, però, podreu votar, com fins ara, de forma presencial a les seus del COEC durant la jornada del 28 de novembre.

 

Per tal d’exercir el dret a vot de forma remota només caldrà disposar d’un ordinador, tauleta o smartphone amb connexió a Internet i, el mateix dia 21, entre les 10 h i les 11 h del matí, haver rebut les credencials via SMS al telèfon mòbil. És imprescindible doncs que els col·legiats us assegureu que el número de telèfon i les dades personals que figuren al vostre expedient col·legial són correctes.

 

En el següent enllaç ELECCIONS COEC 2017 trobareu tota la informació necessària per tal de votar telemàticament, així com el procediment que heu de seguir si necessiteu consultar el vostre expedient col·legial i actualitzar-lo.

 

L’empresa de software especialitzada en desenvolupament de solucions segures de vot electrònic Scytl Secure Electronic Voting (Scytl) ha estat escollida com a proveïdora tecnològica d’aquest servei. Scytl ha desenvolupat protocols avançats per dotar al vot electrònic d’un major nivell de seguretat, privacitat i confiança. Han confiat en els serveis institucions tan diverses com el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), el Centre de Serveis Acadèmics i Científics de Catalunya, l’Estat de Florida (Estats Units) o el Ministeri d’Afers Exteriors de França.

PROCLAMACIÓ CANDIDATURES

Havent-se reunit la Junta Electoral, actuant com a President el Dr. Xavier Costa Codina i com a Secretari de la mateixa el Dr. Josep Maria de Clemente Sala, d’acord amb el que disposen els Estatuts del COEC al seu article 122 i següents, es va examinar la documentació de les candidatures presentades per a cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern a les eleccions a celebrar el dia 28 de novembre; així com els diversos escrits presentats tant pel Dr. Antoni Gómez com pel Dr. Santiago Jané i l’Assessoria Jurídica del COEC.

La Junta Electoral va decidir proclamar totes dues candidatures presentades per a les eleccions col·legials al considerar que reuneixen tots els requisits per a la seva validesa.

Les indicades candidatures relacionades per ordre d’entrada al COEC són aquestes:

Candidatura encapçalada pel Dr. ANTONI GÓMEZ JIMÉNEZ:

President GÓMEZ JIMÉNEZ, ANTONI

3084

Vice-presidenta GUERRERO TORRES, MARÍA JOSÉ

3415

Secretari CASALS I PEIDRÓ, ELIAS

2627

Vice-secretari PEJOAN FERNÁNDEZ, JORDI

4451

Tresorer CARO GARCIA, ANTONI

2891

Comptador PAREJA PANÉ, GERMAN

1241

Vocal POU CORTADELLAS, ENRIC

2844

Vocal BADET DE MENA, ARMANDO

3745

Vocal ARNABAT DOMÍNGUEZ, JOSEP

1090

Vocal MARCO CAIRÓ, XAVIER

2516

Vocal PIÑERA PENALVA, MANUEL

1325

Vocal CHACÓN CANUT, IGNASI

4699

 

Candidatura encapçalada pel Dr. SANTIAGO JANÉ NOBLOM:

President JANÉ NOBLOM, SANTIAGO

749

Vice-president RUMEU MILÀ, JUAN

1743

Secretari VIDAL RIERA, JAVIER

6010

Vice-secretària MANRESA  QUIRANTE, CAROLINA

4311

Tresorer PUIGREFAGUT COMELLA, MONTSERRAT

1922

Comptador MOLINA CORAL, ANA

1369

Vocal AYUSO MONTERO, RAÚL

3924

Vocal MEDINA MACHUCA, KYRENIA

5274

Vocal RIERA PUÑET, NINA

6367

Vocal BARRACHINA DIEZ, JOSE MARIA

7073

Vocal ROMERO ALCALDE, ÁLVARO

7291

Vocal ESTEBAN FELIU, LIS

6256

 

Del dia 21 al 24 de novembre tots els col·legiats presents al cens electoral, podran votar telemàticament i aquell col·legiat que ho prefereixi podrà fer-ho també presencialment, el dia 28 de novembre, sent l’última votació la vàlida.

Amb la publicació d’aquesta proclamació de candidatures, demà, dia 11 s’iniciarà la campanya electoral per elegir els càrrecs de la Junta de Govern.

COMUNICAT ELECCIONS JUNTA DE GOVERN COEC

Malgrat la previsió de proclamar durant el dia d’avui les candidatures vàlidament constituïdes per a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del COEC, no és possible complir amb allò indicat doncs restem a l’espera de la decisió de la Junta Electoral del COEC.

Es comunicarà aquesta proclamació en properes dates.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017

 

AVÍS: AJORNAMENT “TOT ÉS POSSIBLE” RAC1

Us informem que, en atenció a la situació política que travessa el país aquests dies, la Junta de Govern del COEC i els responsables del programa “Tot és possible” de RAC1 hem decidit, conjuntament, AJORNAR l’emissió d’aquest espai radiofònic des de l’Auditori del COEC, prevista per aquest divendres, 6 d’octubre. Pròximament, n’anunciarem la nova data.

Disculpeu les molèsties.

Comunicat del COEC davant de les actuacions dels cossos policials de l’Estat durant la celebració del Referèndum

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) condemna enèrgicament les actuacions violentes que han practicat els cossos i forces de seguretat de l’Estat avui durant la jornada del Referèndum a Catalunya, amb el balanç en el moment d’emetre aquest comunicat de gairebé 760 ferits, dos d’ells greus.

Es tracta d’una actuació repressiva que atempta contra la llibertat d’expressió, i què afecta greument drets humans fonamentals.

La utilització de la violència davant persones pacífiques és absolutament injustificada i deslegitima clarament a qui la practica.

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO