CAT
CAS
 » Observatori de la Publicitat » Formulari de Contacte

Observatori de la Publicitat

Formulari de Contacte

* Camp obligatori / Campo obligatorio

Especificar:
  • Data i hora / Fecha y hora ( en tots els casos )
  • Població si Bustiada / Mailing
  • Descripció del Mitjà / Descripción del Medio ( si altres / otros )
  • URL / Dirección web ( si Internet )


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.

Persona col·legiada que fa la denúncia


De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides mitjançant el present formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers del Col•legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a l’objecte de donar compliment a les finalitats i funcions col•legials. Així mateix, us informem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició podeu dirigir-vos a Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a coec@coec.cat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO