CAT
CAS
 » Observatori de la Publicitat » Formulari de Contacte

Observatori de la Publicitat

Formulari de Contacte

* Camp obligatori / Campo obligatorio

Especificar:
  • Data i hora / Fecha y hora ( en tots els casos )
  • Població si Bustiada / Mailing
  • Descripció del Mitjà / Descripción del Medio ( si altres / otros )
  • URL / Dirección web ( si Internet )


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.

Persona col·legiada que fa la denúncia


D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva notificació de publicitat il·lícita, no ajustada a normativa o denigrant per a la professió. La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat, l’interès públic i l’exercici de poders públics per part del COEC. He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació del tractament enviant un  correu electrònic a l’adreça coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93 – 95 08006 Barcelona. Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat. He estat també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment. No es farà cessió de les dades recollides a excepció que es faci en compliment d’una obligació o un requeriment legal.  Se que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la finalitat de què aquests responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot moment.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO