CAT
CAS
 » Observatori de la Publicitat

Observatori de la Publicitat

L’Observatori de la Publicitat ha estat creat per tal que tots els col·legiats puguin posar en coneixement del COEC aquella publicitat que creguin que no s’ajusta a la normativa o que pugui ser denigrant per a la nostra professió.

Per posar en coneixement del Col·legi aquest tipus de publicitat només cal emplenar el següent formulari adjuntant, si fos el cas, les imatges, arxius o links de l’esmentada publicitat.


* Camp obligatori / Campo obligatorio

Especificar:
  • Data i hora / Fecha y hora ( en tots els casos )
  • Població si Bustiada / Mailing
  • Descripció del Mitjà / Descripción del Medio ( si altres / otros )
  • URL / Dirección web ( si Internet )


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.

Persona col·legiada que fa la denúncia


De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides mitjançant el present formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a l’objecte de donar cumpliment a les finalitats relatives a la gestió de selecció de professionals del sector de l’odontologia i estomatologia i de personal auxiliar de clínica, així com per enviar-li, en el seu cas, les ofertes o demandes de feina que puguin ser del seu interés. Així mateix, us informem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO