Denúncia a empresa Your Smile Direct .com

Barcelona, a 24 de juliol de 2017

El COEC ha denunciat davant l’Agència Catalana de Consum i davant l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a l’empresa Your Smile Direct que distribueix a través de la seva pàgina web tractaments d’ortodòncia invisible -amb l’enviament d’un joc complet de alineadors- sense cap tipus de revisió al pacient, diagnòstic previ o control per a un dentista habilitat perquè suposa un elevat risc per a la salut dels pacients, si es realitzen per si mateixos el tractament.

Aquests productes venen anunciats, a la web: https://www.yoursmiledirect.com/es/index.php

En aquest sentit, els alineadors (fèrules dentals destinades a ser col·locades sobre les dents, per forçar la correcta col·locació de les peces dentals) són distribuïts des d’Irlanda, sense que cap clínica ni professional es responsabilitzi del tractament proporcionat, ni dels danys que pogués generar.

El pacient queda, per tant, completament desprotegit davant la forma d’operar de la citada empresa.

L’article 80.7 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris indica que “no podran ser objecte de publicitat destinada al públic els productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris”.

El COEC ha sol·licitat a l’Agència Catalana de Consum i a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que eviti la difusió d’aquesta publicitat i prohibeixi la venda d’aquests alineadors per tal de protegir als consumidors i la seva salut bucodental, que només ha d’estar en mans de dentistes qualificats: titulats i degudament col·legiats.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn