SMS DE CAMPANYA ELECTORAL 2017: UN COEC FORT

En relació a les queixes de nombrosos col·legiats que s’estan rebent al COEC relatives a la recepció diària de repetits missatges sms de la campanya electoral de la candidatura UN COEC FORT, es dóna constància pública a tota la col·legiació que la font de la qual s’han extret les dades no és la base de dades del COEC i hores d’ara el COEC desconeix quina és la base de dades que aquesta candidatura està emprant.

EN CAP CAS EL COEC HA CEDIT LA SEVA BASE DE DADES A LES CANDIDATURES ELECTORALS DE 2017: EL NOU COEC 2.0  NI UN COEC FORT.

La Junta Electoral del COEC va acordar que únicament es farien dues comunicacions de contingut electoral des del COEC i es tractarien de dos correus electrònics exactament iguals amb el link a ambdues candidatures.

Aquests dos correus electrònics van ser enviats el 2 de novembre i el 16 de novembre.

A aquests efectes el COEC ha requerit a la Junta Electoral per tal que esbrini la font de la base de dades que està emprant la candidatura a Junta de Govern UN COEC FORT.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn