Quotes col·legials a partir de l’1 d’agost 2019

A partir de l’1 d’agost de 2019 s’aplicarà una reducció d’1 euro en la quota col·legial, per acord de la darrera Assemblea, de 26-06-2019. Pot consultar el detall de les diferents quotes accedint al seu Espai Personal del COEC (Espai docs).