En marxa el Programa de Protecció Social (PPS) del COEC per a col·legiats i familiars directes

El Programa de Protecció Social (PPS) s’emmarca en el pla de Salut i Protecció Social del COEC, nascut per donar suport als professionals de l’odontologia que afrontin situacions que comprometin la seva activitat professional per raons de salut, familiars o laborals. Consta de tres eixos: Atenció social i a la dependència, Conciliació de la vida laboral i personal i Activitats formatives.

Pel que fa al primer eix, una de les grans novetats és la incorporació d’una treballadora social, que atén i orienta amb un assessorament personalitzat i confidencial a aquells col·legiats i familiars directes  que ho sol·licitin i presentin algun tipus de necessitat social o vinculada a situacions de dependència o discapacitat. Pel que fa al segon eix, es faciliten recursos que permetin l’equilibri entre la vida professional i la vida personal i familiar a través d’un ventall d’ajuts adreçats a donar resposta a les necessitats d’aquells col·legiats que es troben en situació d’actiu professional, amb càrregues familiars i amb horaris que dificulten la conciliació familiar. I, finalment, pel que fa al tercer eix del programa, es promouen activitats preventives, formatives, cursos i tallers que tenen com a objectiu millorar la integració social i laboral en diferents circumstàncies i moments de la vida.

Amb el nou Programa de Protecció Social i la nova cartera de serveis, el COEC vol seguir donant suport especial a aquells professionals amb necessitats derivades de situacions socials o de salut, que requereixen un major esforç  personal.

Per a més informació i concertació de visites amb la treballadora social, poden fer-ho els dijous de 8:00 a 15:00h, a través del correu electrònic plopez@coec.cat o trucant al telèfon 933 101 555 ext. 433.

Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç: http://www.coec.cat/ca/espai-collegial/programa-de-proteccio-social