Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

AJORNAMENT DE L’ACTE INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2017-2018 I CONCERT DE MANU GUIX

El COEC ha decidit ajornar l’acte inaugural del curs acadèmic 2017-2018 i el concert de Manu Guix previst per avui arran de la macro operació policial que s’està portant a terme a Barcelona contra l’1-O. La situació creada arran d’aquest fet, amb protestes a diversos punts de la ciutat, i les dificultats per a la mobilitat que se’n deriven així ho aconsellen. Properament, s’informarà de la nova data d’aquest acte.

 

Preguem que disculpeu les molèsties. Gràcies!

POSICIÓ DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DAVANT DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya s’ha adherit al document  “Col·legis Professionals i Associacions de Catalunya davant del referèndum”, a través del qual les institucions signants demanem que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets democràtics, entre ells els de vot i d’expressió, sense limitació i en llibertat. Els col·legis signants reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país i reiterem el nostre suport al Dret a Decidir dels ciutadans de Catalunya.

 

COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE CATALUNYA DAVANT DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE

Davant la convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre per part del Govern de la Generalitat, d’acord amb la Llei aprovada del Parlament de Catalunya, i de la suspensió posterior promoguda pel Gobierno de España pel seu recurs davant del Tribunal Constitucional, els Col·legis I Associacions professionals sotasignants:

Lamentem que aquest Referèndum no s’hagi pogut convocar de manera acordada.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país.

Reiterem el nostre suport al Dret a Decidir dels ciutadans de Catalunya.

En conseqüència:

Ens refermem en la convicció que un Referèndum és una eina inclusiva, que ha de permetre la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans de Catalunya tinguin respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Recordem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics i que la llei ha de respondre sempre a la voluntat democràtica adientment expressada. EI mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes a tal efecte és el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot secret i lliure.

Tenint en compte que la nostra és una societat lliure, pacífica i oberta, demanem:

Que es faciliti i promogui un debat democràtic plural, en igualtat de condicions i sense amenaces, entre les legítimes opcions –Sí, No, Blanc o Abstenció– avui presents a Catalunya,

I que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets democràtics, entre ells el de vot i d’expressió, sense limitació i en llibertat.

Setembre de 2017

http://www.collegisxreferendum.eu/

Col·legis i Associacions signants:

Col·legi de Metges de Barcelona
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Col·legi de Metges de Girona
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya
Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Societat Catalana de Gestió Sanitaria
Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya
Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya
Cercle de Salut
Fundació Congrés Català de Salut Mental
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre
Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Col·legi d’Administradors de Finques de Girona
Col·legi de Delineants Projectistes, Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya
Col·legi de Geògrafs a Catalunya
Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Fundació Infermeria i societat
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida
Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
Associació d’Agents Immobiliaris de Girona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Associació Catalana de Gestió Pública
Col·legi Oficial de Veterinaris Girona

 

AVÍS DE MOBILITAT I ACCÉS AL COEC EL 22-09-2017

El dia 22 de setembre de 2017 l’Ajuntament de Barcelona ha donat ordres de tallar la circulació del tram de Travessera de Gràcia que va des de Balmes fins al Carrer Regàs des de les 9h a les 17h. Motiu pel qual no es podrà accedir al pàrquing del COEC. Us preguem tingueu-ho en compte a l’hora de planificar el vostre desplaçament.

ELECCIONS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COEC

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

De conformitat amb el que estableixen els articles 67, 116 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i segons l’acord de Junta de Govern pres el dia 18 de setembre de 2017, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern. L’Assemblea General Extraordinària de col·legiats encarregada d’elegir els membres de la Junta de Govern tindrà lloc el proper dia 28 de novembre de 2017, a la sala d’actes de la seu col·legial, a Travessera de Gràcia, 93-95 de Barcelona, a les 9.00 hores en primera convocatòria, i a les 10.00 hores en segona.

LLEGIR I DESCARREGAR CONVOCATÒRIA SENCERA: CONVOCATORIA_ASSEMBLEA_NOVEMBRE 2017

ÚS CORRECTE DE LA PUBLICITAT A LES CLÍNIQUES DENTALS

Limitacions aplicables amb caràcter general:

Els articles 4, 5, 7, 18 i 30 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (modificada per la Llei 29/2009, de 30 de desembre), no permeten fer publicitat que pugui resultar objectivament contrària a les exigències de la bona fe, enganyosa o que inclogui una omissió d’informació, així com realitzar publicitat il·lícita o agressiva.

S’entén que la publicitat pot resultar contrària a les exigències de la bona fe, quan el comportament de l’empresari o el professional que la difon és contrari a la diligència professional.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que encara sent veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, com per exemple sobre l’existència o la naturalesa del bé o servei o el preu o la seva manera de fixar-lo, o l’existència d’un avantatge específic respecte al preu.

Tampoc es pot realitzar publicitat en la que s’ometi o s’oculti informació necessària perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament.

És també deslleial si la informació que ofereix la publicitat és poc clara, inintel·ligible, ambigua, no s’ofereix en el moment adequat, o no dóna a conèixer el seu propòsit comercial, quan no resulti evident pel context.

També és deslleial la publicitat considerada il·lícita per l’article 3 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de la Publicitat, com per exemple la publicitat subliminal, la que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució, la dirigida a menors que inciti a la compra d’un bé o un servei, explotant la inexperiència o credulitat, o en la que apareguin persuadint de la compra als seus pares o tutors.

En quant a la publicitat agressiva en relació amb els menors, és deslleial incloure en la publicitat una exhortació directa als nens perquè adquireixin béns o utilitzin serveis o convencin als seus pares o d’altres adults de que contractin els béns o serveis anunciats.

Limitacions específiques aplicables als odontòlegs i les clíniques dentals:

En la publicitat que facin dels seus establiments i la seva activitat, les clíniques dentals i els odontòlegs han de complir les regles generals exposades als paràgrafs anteriors.

A més a més, en el cas concret de les clíniques dentals, qualsevol publicitat difosa per aquestes ha de contenir el número de registre de la clínica corresponent, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

D’altra banda, d’acord amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (art. 80.7 i 80.8), que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i el Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris (art. 38.6, 7 i 8):

 • No poden ser objecte de publicitat destinada al pacient/públic els productes sanitaris destinats a ser utilitzats exclusivament per professionals sanitaris, com per exemple implants i ortodòncia.
 • Està prohibida la utilització de marques concretes de productes sanitaris (per exemple: Nobel Biocare, Invisalign, etc.).
 • Es pot difondre publicitat de “tècniques o procediments mèdics o quirúrgics” “lligats a la utilització de productes sanitaris”, mitjançant per exemple els següents tipus de mencions: “tractament de rehabilitació per mitjà d’implants”, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
 1. No mencionar marques comercials concretes de productes sanitaris.
 2. Els textos publicitaris hauran d’indicar la conformitat del producte amb la legislació vigent, així com les contraindicacions i possibles efectes secundaris que es poden derivar de l’ús dels productes.

Per altra part, d’acord amb el Reial Decret 1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària (art. 4.7), resta prohibida qualsevol classe de publicitat o promoció directa o indirecta, massiva o individualitzada de productes, materials, substàncies, energies o mètodes amb pretesa finalitat sanitària que pretenguin aportar testimonis de professionals sanitaris, de persones famoses o conegudes pel públic o de pacients reals o suposats com a mesura d’inducció al consum.

Nou Codi Deontològic del COEC:

En relació amb el nou Codi Deontològic del COEC aprovat en l’Assemblea de data 29 de maig de 2017, el dentista no ha de fomentar esperances o expectatives enganyoses de guariment ni tampoc pot promoure falses necessitats relacionades amb la salut bucal i ha d’abstenir-se d’emprar mitjans i/o missatges publicitaris que menystinguin la dignitat de la professió, tal i com indica l’article 118.

Segons l’article 121 de l’esmentat Codi, el dentista que ostenti el càrrec de responsable sanitari d’una clínica dental respon dels anuncis publicitaris que vulnerin la normativa legal vigent en matèria de publicitat i competència deslleial.

Per últim, la clínica dental o el dentista únicament pot enviar publicitat per mitjans electrònics o telemàtics a tots aquells destinataris que prèviament ho hagin sol·licitat o que expressament hagin autoritzat la seva recepció, tal i com expressa l’article 122 del Codi.

Exemples de publicitat il·lícita o deslleial:

A tall d’exemple, el COEC considera que no són admissibles els següents missatges publicitaris:

 • Contracteu qualsevol tractament odontològic abans de l’1 de setembre de 2017 i guanyareu un regal. Oferta vàlida fins a esgotar existències”.
 • Et fem un regal amb el teu tractament odontològic. Promoció vàlida des de l’1 de juny fins l’1 de setembre de 2017”.
 • Demana cita abans del 30 de juny i aprofita el descompte d’un 15% en el teu tractament odontològic”.
 • Solució definitiva”.
 • Tractament sense dolor”.
 • Presenta’ns la proposta del teu dentista. La intentarem millorar”.
 • Primera visita gratuïta”.
 • Descompte en brackets ceràmics fins a esgotar existències”.
 • Ortodòncia Invisalign”.
 • Àudios i vídeos de pacients i/o famosos que mostrin satisfacció pels tractaments rebuts en una clínica dental determinada o per un dentista determinat.

El COEC s’adhereix a la convocatòria de la manifestació “No tinc por”

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya s’adhereix a la gran manifestació ciutadana convocada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a la ciutat, per demà dissabte, 26 d’agost, com a mostra de rebuig a la violència i en suport a les víctimes dels atemptats terroristes del dia 17 d’agost a Barcelona i Cambrils.

El COEC vol convidar a la ciutadania a participar d’aquest acte de crida a la pau, que estarà encapçalat per professionals sanitaris, cossos de policia i personal d’emergències com a reconeixement a la tasca exemplar que estan duent a terme arran dels fets.

La marxa solidària sortirà a les sis de la tarda dels Jardinets de Gràcia per arribar a Plaça Catalunya on es desenvoluparà l’acte final.

Amb motiu de la manifestació hi haurà un reforç de transport públic per arribar a la ciutat. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana sobretot la utilització del metro pels desplaçaments que es facin per accedir a la zona del centre de la ciutat. Consulteu la informació sobre els serveis especials i les afectacions a les línies.

Comunicat en relació als atemptats a Barcelona i Cambrils

 

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya mostra la seva consternació i el més profund rebuig pels atemptats ocorreguts a Barcelona i a Cambrils. I expressa el seu més sentit condol i solidaritat amb les víctimes, familiars i amics.

Al mateix temps volem fer arribar el nostre més sincer agraïment a tots els cossos d’emergències, de seguretat, mèdics, de prevenció, institucions i organitzacions, empreses i entitats ciutadanes que han fet tot el possible en aquests difícils moments, així com a totes les persones que, a títol individual, han ajudat, ajuden i ajudaran en tot el necessari.

El COEC es posa en disposició de les institucions del país i dels cossos de seguretat per ajudar en tot allò que sigui possible i necessari. Com a professionals de la salut, valorem per sobre de tot el respecte a la vida de les persones en confrontació amb la barbàrie, estem més que mai al servei i a disposició de la societat.

El COEC es va adherir a la convocatòria del minut de silenci que va tenir lloc divendres 18 a les 12 del migdia.

 

INSTRUCCIONS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat als professionals col·legiats.

QUÈ CAL FER QUAN UN COL•LEGIAT ES TROBA QUE HAN TANCAT LA CLÍNICA ON TREBALLA?

A continuació es fan unes breus recomanacions sobre què es pot fer quan un col·legiat es troba tancada la clínica on treballa, de forma sobtada i sense avís previ:

1)      Fer una foto (de les que surt la data) a la porta de l’empresa amb la persiana tancada. És important fer una foto en la què es vegi el logo i el nom de la clínica.

2)      Anar a posar una denúncia al Jutjat de guàrdia, perquè s’ha trobat la porta tancada a l’inici de la seva jornada laboral i adjunti foto o fotos. És important quedar-se amb còpies de totes les fotos.

3)      Cal tenir present que l’acció legal contra l’acomiadament és de 20 dies hàbils (no compten ni els dissabtes ni els diumenges) i que la reclamació de les quantitats degudes i impagades té un termini de prescripció d’un any. Per tant, els afectats disposen de temps suficient per exercitar accions legals.

4)      És important intentar coordinar-se amb la resta de companys afectats, atès que segurament és millor plantejar una demanda conjunta.

5)      Malauradament, el Col·legi no es pot fer càrrec directament de la defensa dels drets laborals dels col·legiats però pot ajudar a coordinar aquesta defensa i a orientar-la, a través de reunions amb els afectats i a través de l’ Agrupació de Dentistes de Catalunya.

6)      En determinats supòsits, el Col·legi també pot emprendre accions judicials en defensa dels interessos col·lectius de la professió, raó per la qual, es demana a tots els afectats que informin puntualment al Col·legi de totes les accions que emprenguin particularment i facilitin tota la informació i documentació que creguin rellevant.

Es recorda igualment a tots els col·legiats:

 • La importància de verificar que la clínica en la què treballen es troba degudament inscrita als registre de Clíniques i Consultoris dentals del Col·legi.
 • Les obligacions dels responsables sanitaris previstes als nostres Estatuts.
 • L’obligació que té tota clínica dental de prendre totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals dels pacients, evitar-ne la destrucció i assegurar-ne l’accés, en els casos autoritzats, també en el supòsit de tancament de clíniques.

En el marc de les competències que estatutàriament correspon exercir al COEC, el present document té caràcter estrictament orientatiu i no substitueix ni condiciona l’assistència jurídica dels lletrats que lliurement escullin els col·legiats del COEC per a la millor defensa dels seus interessos. El COEC no es fa responsable del resultat de les accions que els col·legiats emprenguin en atenció al que precedeix.

Nova campanya de comunicació: “Ves al dentista un cop l’any”

20170627-banner-web-grup-cat

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya estrena el 10 de juliol de 2017 la nova campanya de promoció de la salut bucodental “Ves al dentista un cop l’any”, protagonitzada pel reconegut músic i compositor Manu Guix, acompanyat de la cuinera Ada Parellada, la periodista Elisenda Camps i la jove Paula Alòs, guanyadora del concurs “MasterChef Junior 2017”.

Amb un marcat to positiu i original, la campanya “Ves al dentista un cop l’any” vol arribar a públics de totes les edats i ser una injecció d’optimisme per als professionals de l’odontologia. El missatge és, en paraules del Dr. Antoni Gómez, president del COEC, “explicar que cuidar-se la boca és positiu i ens permet gaudir al màxim de la vida”.

Per visualitzar les avantatges d’anar al dentista i que la salut bucodental ens implica a tots, Manu Guix ha compost una alegre cançó a ritme de rumba que interpreta juntament amb les altres tres coprotagonistes de la campanya. #vesaldentista

El jingle es difondrà a través de les ràdios del nostre país, i també estarà disponible per a descàrrega en mp3 per a tots els col·legiats, perquè pugui sonar a totes les centraletes, mòbils i fils musicals dels dentistes catalans que ho desitgin.

La campanya #vesaldentista també tindrà presència gràfica al metro i els autobusos i, sobretot, a les xarxes socials gràcies al vídeo musical que s’ha enregistrat durant la gravació del tema.

La tornada de la cançó fa així:

 Un cop l’any, repara el dany.
Ves al dentista que no n’hi ha per tant!
Cuida’t la boca, fes-te un regal.
És molt important. 

Un cop l’any, repara el dany
que el teu somriure torni a brillar.
No perdis la pista, ves al dentista.
I tingues la boca com cal. 

Eo, oeo
No siguis capsigrany!
Eo, oeo
I ves al dentista un cop l’any!

Eo, oeo
Ja veuràs que ho agrairàs!
Eo, oeo
Cuidar-se és molt important!

Podeu difondre el vídeo i descarregar-vos la cançó per fer-la, entre tots, la cançó de l’estiu!

El COEC posa a disposició dels col·legiats i col·legiades els diferents materials promocionals de la campanya, que podeu descarregar-vos en aquest enllaç:

MERCHANDISING

 

Denúncia a empresa Your Smile Direct .com

Barcelona, a 24 de juliol de 2017

El COEC ha denunciat davant l’Agència Catalana de Consum i davant l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a l’empresa Your Smile Direct que distribueix a través de la seva pàgina web tractaments d’ortodòncia invisible -amb l’enviament d’un joc complet de alineadors- sense cap tipus de revisió al pacient, diagnòstic previ o control per a un dentista habilitat perquè suposa un elevat risc per a la salut dels pacients, si es realitzen per si mateixos el tractament.

Aquests productes venen anunciats, a la web: https://www.yoursmiledirect.com/es/index.php

En aquest sentit, els alineadors (fèrules dentals destinades a ser col·locades sobre les dents, per forçar la correcta col·locació de les peces dentals) són distribuïts des d’Irlanda, sense que cap clínica ni professional es responsabilitzi del tractament proporcionat, ni dels danys que pogués generar.

El pacient queda, per tant, completament desprotegit davant la forma d’operar de la citada empresa.

L’article 80.7 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris indica que “no podran ser objecte de publicitat destinada al públic els productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris”.

El COEC ha sol·licitat a l’Agència Catalana de Consum i a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que eviti la difusió d’aquesta publicitat i prohibeixi la venda d’aquests alineadors per tal de protegir als consumidors i la seva salut bucodental, que només ha d’estar en mans de dentistes qualificats: titulats i degudament col·legiats.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn