Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIATS SOBRE EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COEC

Es comunica a tots els col·legiats que en la seva reunió de 24 d’abril de 2019 la Junta de Govern del COEC va acordar Iniciar els tràmits per aprovar el Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC.

En el marc d’aquesta tramitació, s’obre a tots els col·legiats un període de informació pública col·legial a fi que els col·legiats tinguin coneixement de la Memòria Justificativa i del text de la proposta de Reglament i formular, en el seu cas, les al·legacions que es considerin oportunes.

Així mateix, el COEC en data d’avui també ha fet una comunicació a tots els col·legiats mitjançant correu electrònic on s’adjuntava la documentació mencionada juntament amb un model orientatiu per a la presentació d’al·legacions en el seu cas. També es pot sol·licitar còpia de tots documents per correu electrònic a coec@coec.cat.

Els col·legiats hauran de presentar les seves Al·legacions, raonades, de forma presencial, a la seu del COEC o en les seves delegacions, en horari d’oficina, signades i indicant clarament els articles o disposicions a les quals van referides. També poden presentar-les per correu electrònic enviat amb signatura electrònica a l’adreça: coec@coec.cat.

El termini per presentar les al·legacions és d’un mes, que finalitzarà el dia 25 de maig de 2019.

Un cop rebudes les al·legacions, la Junta de Govern les analitzarà i, si s’escau, modificarà la proposta de Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC  i, tot seguit, convocarà l’Assemblea General Extraordinària que l’haurà d’aprovar, si escau, de forma definitiva.

Barcelona, 25 d’abril de 2019.

Antoni Gómez Jiménez                        Jordi Pejoan Fernandez
President                                                      Secretari

El COEC busca sensibilitzar sobre la importància de la salut bucodental durant el dia de Sant Jordi

  • Per segon any, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) aprofitarà la celebració del dia de Sant Jordi per repartir de forma gratuïta milers d’exemplars del seu llibre La veritable història de la Fada de les Dents. 
  • L’objectiu d’aquesta campanya és sensibilitzar sobre la necessitat que els més petits vagin al dentista almenys un cop l’any i incidir en la transcendència dels bons hàbits en salut bucodental infantil. 

La salut bucodental requereix bons hàbits diaris, i el millor és inculcar-ho des de la infància. Comprendre la importància de la cura de les dents i recalcar la necessitat d’anar com a mínim un cop l’any al dentista són dos dels missatges que el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) vol difondre entre els més petits, alhora de conscienciar els adults de la rellevància de tenir cura de les dents dels nens i les nenes des de ben aviat.

Per a això, el COEC ha llançat la segona edició del conte La veritable història de la Fada de les Dents, amb 20.000 exemplars, part dels quals es repartiran durant la Diada de Sant Jordi i tota la setmana. A més, tots els odontòlegs col·legiats en tindran exemplars a la seva disposició per a les consultes. La primera edició va comptar amb 6.000 llibres i, després de l’èxit aconseguit, per a la segona s’han triplicat els exemplars impresos i, a més, s’hi han incorporat diverses novetats respecte de l’anterior.

“Anar al dentista ha d’estar tan normalitzat i interioritzat com anar al pediatre. I aquest és un missatge que volem recalcar. Els més petits han de venir a les nostres consultes amb normalitat. També és important que els seus pares i mares entenguin la necessitat de la cura de les dents dels més petits des de les etapes més inicials de la infància”, va expressar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

Per això, durant la setmana de Sant Jordi el COEC durà a terme una campanya de sensibilització a les quatre capitals catalanes, que arrencarà a Barcelona el dia 23 d’abril, coincidint precisament amb el dia de Sant Jordi. En l’exercici d’aquest propòsit, el COEC comptarà un any més amb l’ajuda de la Fada de les Dents, que ja hi va participar l’any passat i que ajudarà a repartir milers d’exemplars del seu llibre, escrit per Albert Juvany i il·lustrat per Elena Frauca, i que va ser editat pel mateix COEC. Com a novetat, aquesta segona edició el llibre incorpora 6 consells de salut bucodental i un vinil autoadhesiu.

A bord d’un bus vermell de dos pisos, que comptarà amb decoració feta expressament per a la jornada, la Fada de les Dents recorrerà Catalunya amb el missatge de la importància de la cura bucodental dels més petits. “Hem volgut sortir de les clíniques i del Col·legi per promoure la salut bucodental infantil d’una forma entretinguda. Ens hem volgut acostar tant als més petits com als seus pares i mares, i ens sembla que la millor manera de fer-ho és regalant el nostre llibre durant Sant Jordi”, ha comentat el Dr. Antoni Gómez.

El COEC i la Diada de Sant Jordi: itinerari

Dimarts, 23 d’abril, Barcelona
Passeig Lluís Companys, 23 (Arc de Triomf). De 10.00 a 19.00 h
Amb la presència de l’autor, Albert Juvany i la il·lustradora, Elena Frauca, de 16.00 a 18.00h

Dimecres, 24 d’abril, Girona
Plaça Poeta Marquina (Nord). De 12.00 a 19.00 h

Dijous, 25 d’abril, Tarragona
Plaça Imperial Tarraco. De 12.00 a 19.00 h

Divendres, 26 d’abril, Lleida
Plaça Ricard Vinyes. De 12.00 a 19.00 h

 

Trobareu tota la informació de llibre a http://www.coec.cat/ca/lafadadelesdents

[Alerta AEMPS] Cessament ús i retirada mercat freses dentals, avellanadores i instruments rescat implants i cargols pilar dental (Nobel Biocare)

La AEMPS informa de la següent alerta de vigilància de productes sanitaris: cessament de la utilització i retirada del mercat de determinades referències i lots de freses dentals, avellanadores i instruments de rescat d’implants i de cargols de pilar dental, degut a un problema en el procés de sellat dels envasos, motiu pel qual no es pot garantir l’esterilitat dels productes.

El Fabricant és Nobel Biocare AB, Suecia i el seu Distribuïdor és Nobel Biocare Ibérica S.A., Josep Pla 2, Torre B2, planta 9, 08019 Barcelona.

 S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[Alerta AEMPS] Retirada del mercat material per a pròtesis dentals

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS. En aquesta ocasió, s’informa de la retirada del mercat del material termopolimeritzable per a pròtesis dentales, SR Triplex Hot Polymer (lot nº XT1372-catàleg nº 541417), així com del material autopolimeritzable per a pròtesis dentals SR Triplex Cold Polymer (lot nº XT1373- catàleg nº 541440), degut a que els materials de base s’han intercanviat.

El Fabricant és Ivoclar Vivadent AG, (Liechtenstein ) i el seu Distribuïdor és Ivoclar Vivadent, S.L.U. Carr. de Fuencarral, 24, 28108 Alcobendas, Madrid.

S’adjunta:
Información de la AEMPS sobre la alerta
Nota de aviso de la empresa

COMUNICAT DEL COEC SOBRE LA SEVA POSICIÓ DAVANT LA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE CREACIÓ D’UN SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ODONTOLOGIA

El COEC s’oposa a aquesta iniciativa municipal per motius jurídics que comporten la nul·litat del projecte i així ho ha fet constar a les al·legacions que ha presentat en temps i forma davant de l’Ajuntament de Barcelona.

El COEC considera que procedeix la seva retirada donat que infringeix les normes del dret públic ja que l’Administració municipal no és competent en matèria de Salut Pública per l’exercici de l’odontologia sinó que ho és la Generalitat de Catalunya.  Això provoca:

  • Una duplicitat en relació a les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, que contravé la Constitució i la legislació de règim local.
  • Una infracció del principi d’igualtat entre tots els ciutadans de Catalunya doncs consolidaria una desigualtat entre els diferents municipis de Catalunya respecte als serveis que es presten.

A més, els serveis odontològics que prestarà la clínica municipal suposen una duplicitat respecte de l’oferta pública existent. Bona part dels serveis  d’odontologia que vol prestar l’Ajuntament, s’estan cobrint o finançant per la Generalitat de Catalunya, qui és competent en la matèria.

No té sentit que a la clínica dental municipal s’ofereixi, a preus de mercat, la cartera de serveis d’odontologia públics i gratuïts que ja s’estan donant.

Tampoc s’entén que es presti tractaments d’implantologia i ortodòncia si l’Ajuntament vol oferir la cartera de serveis dentals públics i gratuïts.

El COEC ha manifestat la seva preocupació sobre la carència de serveis odontològics per a part de la població, que no pot assumir la despesa d’un tractament de salut bucodental, doncs no està inclòs dins del paquet d’oferta pública de serveis de salut.

En aquest sentit el COEC ha palesat la necessitat d’ampliar la cobertura dels serveis odontològics del sistema públic de salut, donant cobertura en especial als sectors poblacionals en risc d’exclusió social.

En aquesta línia, el COEC ha exposat que l’ Ajuntament de Barcelona, hauria d’apostar per l’ampliació de les prestacions públiques en salut bucodental i per dur a terme polítiques de prevenció i educació sanitària de la població que redundaran en una millora de la salut pública al mateix temps que en un estalvi econòmic dels recursos públics i no per models d’explotació econòmica presumptament socials que en la realitat no ho són.

 

El COEC sempre recolzarà l’ampliació del finançament dels serveis odontològics com ha fet fins ara. Però el model de finançament per l’accés als serveis odontològics plantejats no són els adequats. Estem a favor de potenciar i explorar altres alternatives econòmiques.

L’Ajuntament podria portar a terme un “Programa social d’atenció dental” realitzat pels propis dentistes de la ciutat que lliurement es subscriguin a aquesta bossa de professionals i a uns preus realment “socials” i molt més econòmics pagats pel propi Ajuntament, seguint el model del PADI que existeix a altres Comunitats Autònomes.

A més, el COEC sustenta la Clínica Solidària del COEC, per donar atenció a persones desfavorides, quan els serveis socials determinen la conveniència de l’ajut. A ella els dentistes treballen desinteressadament i els serveis es presten amb gratuïtat o, en el seu cas, amb un preu simbòlic per als pacients. El COEC ha optat per aquest model únicament basat en la solidaritat i sota criteris d’equitat.

El projecte que l’Ajuntament de Barcelona planteja té un teòric objectiu de donar servei a la població en risc d’exclusió social. Però amb els preus proposats, tampoc podran accedir als serveis doncs les tarifes establertes no tenen un caràcter social ni són més econòmiques que les d’altres clíniques existents. No son preus més econòmics sinó preus de mercat.

Aquest projecte no aporta cap benefici global per a la població de la ciutat de Barcelona i és per això que el COEC el rebutja i ha presentat les seves al·legacions en contra de la seva tramitació.

Barcelona, 5 de març de 2019

Informació eleccions Junta Provincial de Tarragona

Havent transcorregut el termini establert per a la presentació de candidatures per a les eleccions de la Junta Provincial del COEC a Tarragona, es comunica que no s’hi ha presentat cap candidatura.

Per la qual cosa es declara finalitzat el procés electoral i les eleccions es declaren desertes.

 Es convocaran noves eleccions a la Junta Provincial de Tarragona de conformitat amb l’establert a l’article 124 dels Estatuts Col·legials.

En tant no es declari una nova Junta Provincial, es manté l’actual Junta Provincial de Tarragona amb plenitud de les seves funcions.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2019

Posició del COEC davant del documental de Netflix sobre endodòncies

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha tingut coneixement del documental “Root Cause” emès per la plataforma Netflix el qual ha causat una gran alarma entre els col·legiats. No només entre els dentistes que practiquen l’endodòncia sinó entre tots els que l’han visionat.

Com a organització professional que es basa en el coneixement científic, denunciem que certes “afirmacions” que s’aboquen no tenen cap suport científic, motiu pel qual des d’aquí les rebutgem. De fet, són meres opinions que no són reconegudes per la comunitat científica internacional. No es demostra mitjançant cap evidència mèdica el que s’exposa.

Per tot això, aquest Col·legi rebutja aquest documental que denigra la pràctica de l’endodòncia basant-se en meres conjectures.

En aquest documental s’al·lega que els canals radiculars estan vinculats a nombrosos problemes mèdics. Però aquesta absurda declaració s’ha negat durant dècades mitjançant proves contrastades que no apareixen reflectides.

És de ressaltar que, en les societats avançades, com és la nostra, la població que se sotmet a endodòncies per poder conservar la seva pròpia peça dental suposa una ràtio molt elevada, de manera que un gran percentatge de la població es troba inclosa en aquest grup.

D’altra banda, és un fet cert que les malalties cardiovasculars i el càncer tenen una gran prevalença entre la població de la societat desenvolupada.

Però si bé els dos fets són realitat; ambdues afirmacions no guarden cap relació causal entre si i no mantenen cap vinculació.

L’endodòncia és un tractament odontològic que consisteix en l’extirpació de la polpa dental i el posterior segellat de la cavitat pulpar amb material inert. Amb ella el pacient conserva la seva pròpia peça dental.

El COEC està en complet desacord amb les recreacions sensacionalistes i amb els mètodes diagnòstics que es reflecteixen en el documental que ni estan basats en la ciència ni aporten cap resultat contrastat.

En relació a la seguretat dels conductes radiculars, el COEC manifesta que:

  • Es realitzen de forma efectiva cada any aproximadament 25 milions de nous tractaments d’endodòncia, incloent els conductes radiculars.
  • El tractament del conducte radicular elimina els bacteris d’una dent infectat, prevé la reinfecció de l’esmentat dent i salva la dent natural.
  • El tractament d’endodòncia és, sovint, la millor opció per a un pacient amb una dent infectat, permetent que la persona preservi la seva dent, continuï menjant normalment, i mantingui el seu somriure natural.

 El COEC està en contacte amb el Consejo de Dentistas i amb l’Associació Espanyola d’Endodòncia per poder unir esforços davant d’aquesta emissió.

El COEC ha requerit a Netflix la suspensió de l’emissió de l’esmentat documental de manera immediata per la confusió que provoca en el públic.

Finalment, manifestem que el visionat d’aquesta pel·lícula, ni que sigui per veure el equivocat de les seves premisses, estarà augmentant l’índex d’audiència de la mateixa. Això podria ser perjudicial perquè ampliaria la seva difusió.

Barcelona, ​​13 de febrer de 2019

[Alerta AEMPS] Tovalloletes WIP´ANIOS PREMIUM i WIP´ANIOS EXCEL

Nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per la AEMPS, referent a un assumpte similar als notificats en els darrers dies.

Concretament, es tracta d’un avís de cessament d’utilització i retirada del mercat de determinades referències i lotss de Tovalloletes WIP´ANIOS PREMIUM i WIP´ANIOS EXCEL, degut a una possible contaminació microbiana produïda durant la fabricació.

El Fabricant és  Laboratoires Anios S.A.S., Francia,  i el seu Distribuïdor és INSTRUNET HOSPITAL S.L.U., Carretera Sabadell a Granollers Km 14.5, 08185-Lliçà de Vall, Barcelona.

S’adjunta Nota d’avís de l’Empresa, on poden consultar les referències, models i números de lots dels productes afectats en el seu Apèndix II.

Información AEMPS

Nota de aviso de la empresa

[Alerta AEMPS] Tovalloletes DENTASEPT SH PRO WIPES, model 6×100 (Ref. 2477655EC)

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Es refereix a un avís de cessament d’utilització  i retirada del mercat de determinats lots de tovalloletes DENTASEPT SH PRO, model 6×100 (Ref. 2477655EC), degut a una possible contaminació microbiana produïda durant la fabricació.

El Fabricant és DMD, França  i el seu Distribuïdor és Proclinic S.A., C/ Palermo 9, 50197 Zaragoza.

S’adjunta:

Información AEMPS

Nota de aviso de la empresa

 

[Alerta AEMPS] Tovalloletes UNISEPTA FOAM 2, model 6×100 (Ref. 2476655MC)

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de cessament d’utilització i retirada del mercat de determinats lots de tovalloletes UNISEPTA FOAM 2, model 6×100 (Ref. 2476655MC), degut a una possible contaminació microbiana durant el procés de fabricació amb la bactèria Burkholderia cepacia, gram negativa.

El Fabricant és  USF HEALTHCARE S.A., Suiza i els seus Distribuïdors: 1) Novapro, C/ Resina 37, nave 7, 28021 Madrid; 2) Internacional Ventur S.A., C/ Luxemburgo 75 (pol. ciudad del transporte), 12006 Castellón; 3) Henry Schein España S.A., Av/ Albufera 153, 28038 Madrid.

S’adjunta:

Información AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa